Publikacje otwarte dla świata

17-02-2021

Publikacje Open Access są ważnym elementem otwartego modelu komunikacji naukowej, przynoszą też wiele korzyści ich autorom. Z początkiem nowego roku uruchomiono w Politechnice Łódzkiej specjalną ścieżkę dofinansowania kosztów publikacji Open Access, które posiadają co najmniej 100 pkt według aktualnego ministerialnego wykazu (obecnie czasopismom przypisano 20, 40, 70, 100, 140 lub 200 punktów).

Jak uzasadnia podjętą inicjatywę rektor prof. Krzysztof Jóźwik

- Jednym z kluczowych warunków rozwoju Politechniki Łódzkiej jest stałe podnoszenie jakości publikacji naukowych naszych pracowników, doktorantów i studentów oraz zwiększanie obecności naszej uczelni na arenie międzynarodowej. Prace naukowe pojawiające się w Open Access są łatwiej dostępne, a ich autorzy stają się szerzej rozpoznawalni. Większe zainteresowanie publikacją niesie w konsekwencji wzrost liczby cytowań i służy rozwojowi międzynarodowej współpracy.

Dostęp do publikacji w Open Access jest darmowy, ale umieszczenie pracy naukowej w prestiżowym, recenzowanym wydawnictwie wiąże się ze znaczącymi kosztami, dlatego tak cenna jest możliwość uzyskania dofinansowania ze strony tzw. budżetu zadaniowego wyodrębnionego w uczelni.