Proteza tchawicy z celulozy bakteryjnej

06-11-2017

Naukowcy z Instytutu Biochemii Technicznej opracowali sposób wytwarzania protezy tchawicy z celulozy bakteryjnej. To rozwiązanie jest nadzieją dla chorych, u których ten istotny narząd układu oddechowego nie działa prawidłowo.

W przypadku, gdy tchawica zostanie zaatakowana np. przez chorobę nowotworową, często konieczne jest jej chirurgiczne usunięcie i rekonstrukcja. Na to pole działań medycyny wkraczają naukowcy z Politechniki Łódzkiej ze swym nowatorskim pomysłem. Ich innowacyjna technologia została zgłoszona do Europejskiego Urzędu Patentowego.

Implant opracowany w Zespole BioNanoCelulozy odtwarza naturalny fragment tchawicy - od krtani do jej rozdwojenia, ma postać sprężystej cewy z pierścieniami spełniającymi rolę chrząstek tchawiczych. Jego właściwości mechaniczne są zbliżone do właściwości naturalnej tchawicy. Obecnie zespół prowadzi badania zdolności porastania otrzymanych protez przez komórki nabłonka oddechowego, które naturalnie występują w tchawicy.

Autorzy opracowania: dr n. med. Marek Kołodziejczyk, prof. Stanisław Bielecki, mgr inż. Teresa Pankiewicz, dr inż. Przemysław Rytczak, dr inż. Karolina Ludwicka

Do otrzymania protezy tchawicy wykorzystano celulozę bakteryjną. Zdaniem autorów tego wynalazku, dzięki strukturze i biokompatybilności tego materiału, taka proteza będzie dobrze przyjęta przez organizm człowieka i będzie w stanie przejąć naturalne funkcje tchawicy. Obecnie dostępne na rynku protezy tchawicy są produkowane głównie z materiałów syntetycznych, często wzmacnianych elementami metalowymi lub włóknami węglowymi. Charakteryzują się niską biokompatybilnością i ze względu na brak struktury porowatej, nie mogą być przerastane przez komórki czy naczynia krwionośne, tak, aby mogły być z powodzeniem przyjęte przez organizm pacjenta. Wszczepianie implantów wykonanych z celulozy bakteryjnej może zmniejszyć liczbę powikłań, przez co zwiększy procent chorych, którzy otrzymają skuteczną pomoc.