Projekt Green Bay

03-12-2019

Nasz region postrzegany jest w zachodnich krajach UE jako jedno z największych źródeł zanieczyszczeń w Europie! Co należy zrobić by zmienić nasz wizerunek?

W raporcie Polska 2030 - Szansa na skok do gospodarczej ekstraklasy, opublikowanym w 2019, podano, że aż 88 proc. energii w Polsce pochodzi z paliw kopalnych, gdy średnio w UE jest to na poziomie 46 proc. Polska wysyła na wysypiska 46 proc. śmieci komunalnych, a przeciętny kraj w UE – 24 proc. Wciąż mamy zbyt niski poziom odzyskiwanej energii (18 proc.) na tle krajów UE (26 proc.).  

Uczestnicy uroczystości Uczestnicy uroczystości

foto: Anna Boczkowska

W związku z niekorzystnym obrazem, jaki wynika z przytoczonych danych, odbyło się w Politechnice Łódzkiej spotkanie, w czasie którego dyskutowano o projekcie Green Bay zaproponowanym przez dr inż. Irenę Jałmużna. Ważne dla naszego regionu problemy omawiali naukowcy z Katedry Zarządzania Produkcją i Logistyki PŁ oraz goście z Włoch – z Uniwersytetu we Florencji i z Międzynarodowego Centrum Badań CIHEAM w Bari. Obecne były też władze PŁ oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego.

Pasjonaci zrównoważonego rozwoju z międzynarodowej grupy badawczej International Sustainability&Circularity Research Team (iS&CRTeam) przedstawili rozwiązania, których wprowadzenie może wpłynąć na:

  • zmniejszenie oddziaływania CO2 w regionie i Europie,
  • wprowadzenie innowacyjnych technologii związanych z alternatywnymi źródłami energii wykorzystującymi CO2 w obiegu zamkniętym,
  • kreowanie nowych miejsc pracy wynikających z prowadzenia zasad gospodarki cyrkularnej oraz innowacyjnych rozwiązań dla regionu,
  • zwiększenie poziomu odzyskiwania surowców w procesach odzysku odpadów z tworzyw sztucznych i biomasy oraz kierunki ich wykorzystywania,
  • możliwości wykorzystywania innowacyjnych technologii  przemysłu 4.0 w badanych obszarach,
  • jakość życia naszego społeczeństwa.

- Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stan środowiska, dlatego wraz z naszymi partnerami z Włoch chcemy podjąć działania w obszarze poszukiwania różnorodnych rozwiązań wpisujących się w założenia przedstawione w Agendzie UE 2030 Sustainability Developmnent, w której założono wzrost czystej i dostępnej energii, wzrost gospodarczy i dostępność godnej pracy, rozwój innowacyjnego przemysłu oraz infrastruktury. Realizowany projekt wpisuje się również w założenia Expo2024, którego Łódź będzie gospodarzem. W tym celu określiliśmy kluczowe założenia w ramach realizowanych projektów – podkreśliła dr inż. Irena Jałmużna z Katedry Zarządzania Produkcją i Logistyki.

Realizacja przedstawionych założeń umożliwi zmianę wizerunku Polski i postrzeganie naszego regionu jako zielonej i czystej krainy, stąd nazwa projektu Green Bay.

Po spotkaniu podpisano umowę o współpracy pomiędzy Uniwersytetem we Florencji oraz Politechniką Łódzką.

Na zdjęciu od lewej: dr hab. Małgorzata Koszewska, prof. PŁ, dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ, dr inż. Irena Jałmużna, Andrzej Górczyński (Urząd Wojewódzki), prof. Annalisa Romani, Paolo Fume, prorektor prof. Dariusz Gawin, dr inż. Grzegorz Leśkiewicz, dr Przemysław Pomykalski