Profesor Maria Mucha z WIPOŚ

16-05-2018

Przypadający niedawno jubileusz prof. Marii Muchy jest okazją do napisania o postaci niezwykle istotniej dla historii i rozwoju Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ.

Pani Profesor jest z nami od ponad 25 lat, czyli od momentu, w którym rozpoczyna się historia jednostki jako samodzielnego wydziału.

Bogaty dorobek prof. Marii Muchy obejmuje ponad 180 artykułów naukowych oraz drugie tyle wystąpień na konferencjach w kraju i za granicą (indeks Hirscha - 17). Jest autorką 2 książek i 5 patentów. Jej udziałem jest ponad 1500 cytowań - otrzymała nagrodę Rektora PŁ za największą liczbę cytowań w 2009 roku. Jest honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Chitynowego oraz Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Od kilku lat prof. Mucha jest na emeryturze, ale utrzymuje bardzo silne więzi z macierzystą uczelnią. Jest nadal osobą niezwykle aktywną, prowadzi prace dyplomowe i doktorskie, publikuje prace naukowe. W ostatnich latach była kierownikiem kilku grantów NCN. Tematyka trzech ostatnich projektów obejmuje zastosowanie biopolimerów w medycynie (nośniki uwalniania leków, implanty kości), badania nad stabilnością nanokompozytów polimerowych (wpływ nanododatków w postaci metali, tlenków metali, glinek) oraz zastosowania polimerów do materiałów budowlanych. We wszystkich tych tematach brali udział doktoranci, obecnie doktorzy Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.

Jej troska o merytoryczny wymiar debaty publicznej, także w kwestiach budzących kontrowersje, przejawia się w zabieraniu głosu w mediach. W ostatnim czasie, wypowiadała się m.in. na łamach Rzeczypospolitej i TV Polsat w dyskusji nad dalszym wykorzystywaniem foliowych opakowań jednorazowych.

Prof. Mucha wypromowała dziewięciu doktorów. Z okazji Jubileuszu swojej mentorki, spotkali się w domu prof. Marii Muchy, gdzie wspominali lata wspólnej pracy naukowej. Rozmawiali też o pasjach Pani Profesor, czyli malarstwie akwarelowym, muzyce i śpiewie, a także podróżach w różne strony świata.

Pani Profesor serdecznie dziękujemy za dotychczasowe osiągnięcia na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ oraz życzymy wielu lat zdrowia i dalszej aktywności zawodowej!

Maria Mucha jest absolwentką fizyki na UŁ. W Politechnice Łódzkiej pracowała początkowo na Wydziale Chemicznym. W 1992 roku związała się z Wydziałem Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.

Daty kolejnych awansów naukowych: 1970 r doktorat z fizyki polimerów, 1987 rok habilitacja w dziedzinie nauk chemicznych, 2002 tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych.