Profesor Filip Chybalski

16-04-2020

Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr. hab. Filipowi Chybalskiemu tytuł naukowy profesora nauk społecznych. Profesor Filip Chybalski ma 41 lat. Jest ekonomistą. Pracuje w Katedrze Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

Filip Chybalski w 2002 roku ukończył studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie już dwa lata później uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora nauk ekonomicznych.

Profesor Filip Chybalski Profesor Filip Chybalski

W 2013 roku Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

Z Politechniką Łódzką związany jest od 2005 roku. Pracuje w Katedrze Zarządzania. Zainteresowania naukowe prof. Chybalskiego koncentrują się na ekonomii emerytalnej, modelach welfare state, prognozowaniu gospodarczym oraz wykorzystaniu metod ilościowych w badaniach społecznych. Kieruje międzynarodową grupą badawczą Pensions & Intergenerational Relations (PIR) Research Group. Jest autorem ok. 100 publikacji naukowych, wydanych w kraju i zagranicą. Za książkę profesorską pt. Wiek emerytalny z perspektywy ekonomicznej. Studium teoretyczno-empiryczne w 2019 roku otrzymał nagrodę Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk w konkursie na najlepsze publikacje z zakresu pracy, polityki społecznej i zarządzania zasobami ludzkimi. Był także nominowany do nagrody Beta 2019 za wkład w dziedzinie zarządzania finansami. Jest organizatorem cyklicznej konferencji międzynarodowej PenCon Pensions Conference oraz członkiem European Network for Research on Supplementary Pensions.