Prestiżowa umowa z ENSAM

16-03-2021

Wieloletnia współpraca Politechniki Łódzkiej z Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM) będzie kontynuowana przez kolejne lata. Uczelnie podpisały nową umowę o podwójnym dyplomie. Politechnika Łódzka została wybrana jako jedyna uczelnia w Europie Środkowo-Wschodniej, z którą ENSAM zdecydowała się kontynuować szeroką współpracę.

 

 

Francuska uczelnia należy do prestiżowych „Grande École”, ciesząc się międzynarodowym uznaniem i reputacją. Program podwójnych dyplomów obejmie trzy wydziały. Do Mechanicznego oraz Zarządzania i Inżynierii Produkcji, które już realizowały wymianę dołączył wydział Elektrotechniki oraz Elektroniki, Informatyki i Automatyki.

- Każdego roku podwójny dyplom będzie mogło zdobyć 15 z każdej uczelni. Umowa ma charakter prestiżowy, dlatego osoby chcące wziąć udział w programie przejdą dwuetapowy proces rekrutacji, który wyłoni najlepszych. Studenci PŁ spędzą w ENSAM rok na studiach pierwszego stopnia i rok na studiach drugiego stopnia. Pracę dyplomową wykonają pod opieką promotorów z Polski i Francji, otrzymując dyplom Politechniki Łódzkiej i Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers – wyjaśnia dyrektor CWM dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ.

Podwójny dyplom to silny atut w rozwoju kariery, znacznie zwiększający szansę zdobycia ambitnej pracy na europejskim rynku. Nowo wynegocjowana umowa dotyczy realizowanych w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE kierunków: Mechanical Engineering, Business and Technology, Gestion et Technologie, Master of Operations Management, Master in Human-Computer Interaction, Master of Mechanical Engineering, Master of Business Studies

W zorganizowanej online uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz ENSAM. Dyrektor, prof. Michel Jauzein zaznaczył

- Dla uczelni jest to ważny kierunek rozwoju i cieszy mnie, że współpraca będzie dalej rozwijana, także na płaszczyźnie naukowej. Mówił też, że umowa stwarza wielkie szanse dla studentów polskich i francuskich, którzy przyjadą do Łodzi.

Gościem uroczystości był Christophe Paoli, Attaché ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej Ambasady Francji w Polsce. Gratulując zawarcia umowy powiedział, że również dla Ambasady jest to wydarzenie ważne, ponieważ ENSAM jest w gronie elity francuskich uczelni. Zapewnił też o kolejnych stypendiach dla studentów i naukowców, które będą służyły wsparciu i rozwojowi współpracy naukowej.

Na ten aspekt współpracy zwrócił też uwagę prorektor ds. rozwoju prof. Paweł Strumiłło

Podwójny dyplom otwiera studentom możliwości zrobienia międzynarodowej kariery naukowej. Będą uczyć się współpracy w gronie osób z różnych krajów i będzie to świetna szkoła dla przyszłych badaczy - powiedział.

Obok rektora prof. Krzysztofa Jóźwika, podpisy na umowie złożyli dziekani: prof. Tomasz Kubiak, prof. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska i dr hab. Jacek Kucharski, prof. PŁ. Uczelnię ENSAM na spotkaniu reprezentowali także Andela Ceau-Dura odpowiadająca za współpracę międzynarodową i prof. Agnès Bourg, odpowiedzialna za realizację podpisanej umowy.