Politechnika wspiera lokalne inicjatywy

15-03-2018

Powiatowa Olimpiada Wiedzy Informatycznej, która odbyła się na początku marca w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu otrzymała wsparcie Politechniki Łódzkiej.

Wydarzenie skupiaj grono najzdolniejszych uczniów kształcących się w kierunkach związanych z informatyką oraz pasjonatów tej dziedziny w regionie wieluńskim. Inicjatywa. Olimpiada organizowana przez wieluńską szkołę odbywa się pod patronatem Starostwa Powiatowego oraz Sejmiku Wojewódzkiego. Oficjalnymi gośćmi Olimpiady byli pracownicy Instytutu Informatyki z Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej. Dr inż. Mateusz Smoliński oraz dr inż. Michał Karbowańczyk przedstawili referaty popularyzujące informatykę, a także wręczyli laureatom upominki ufundowane przez Dział Promocji PŁ. Spotkali się też z uczniami kształcącymi się m. in. w dziedzinach informatyki, mechatroniki i mechaniki. W tym czasie przedstawili możliwości dalszego kształcenia w Politechnice Łódzkiej. Nawiązane kontakty zaowocowały także, rozpoczętym już z inicjatywy mgr inż. Roberta Olejnika, współdziałaniem z nauczycielami szkół ponadpodstawowych regionu. Współpraca dotyczy metod nauczania z wykorzystaniem platform e-learningowych.