Politechnika ustaliła limity przyjęć

21-04-2020

Senat Politechniki Łódzkiej uchwalił limity przyjęć na pierwszy rok studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym 2020/21.

Wciąż otwartą sprawą jest harmonogram rekrutacji, o czym mówi w dalszej części materiału prof. Krzysztof Jóźwik, prorektor ds. kształcenia.

Limit miejsc na PŁ

W najbliższej rekrutacji kandydatom, którzy chcą podjąć studia w Politechnice Łódzkiej uczelnia oferuje 5 855 miejsc.

Studia stacjonarne

Na nowy rok akademicki Politechnika Łódzka przygotowała 3 900 miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia i 975 miejsc na studiach stacjonarnych II stopnia.

Studia niestacjonarne

Dla osób, które chcą podjąć naukę w na studiach niestacjonarnych uczelnia ma 515 miejsc na studiach I stopnia i 465 miejsc na studiach II stopnia.

Liczba kierunków

W ofercie kształcenia PŁ ma 66 kierunków studiów, na których kształcenie odbywa się w języku polskim, a także w języku angielskim i francuskim.

W zależności od stopnia i trybu kształcenia kandydaci mogą wybierać spośród:

  • 39 kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia
  • 24 kierunki na studiach stacjonarnych II stopnia
  • 10 kierunków na studiach niestacjonarnych I stopnia
  • 8 kierunków na studiach niestacjonarnych II stopnia

Limity na studiach stacjonarnych

Na studiach stacjonarnych I stopnia limity są zróżnicowane. Najmniejszą liczbę - 25 miejsc, a w jednym przypadku 30, przygotowano na 11 kierunkach prowadzonych w języku angielskim i unikatowym kierunku w języku francuskim, najwięcej miejsc czeka na przyszłych informatyków - 210 na informatyce stosowanej i 180 miejsc na informatyce.

Wśród 24 kierunków na studiach stacjonarnych II stopnia, aż 9 prowadzonych jest w języku angielskim. Limity na studiach magisterskich są niższe – od 20 do 75 miejsc.

Kierunki planowane do uruchomienia

W najbliższej rekrutacji wśród nowych kierunków dominują prowadzone w języku angielskim, które zostały opracowane we współpracy z zagranicznymi partnerami z czołowych uczelni europejskich oraz amerykańskich, a także przy współpracy z przedstawicielami kadry zarządzającej firm o zasięgu światowym.

Są to:

  • na studiach stacjonarnych I stopnia: Business and Technology, Business Studies, Gestion et Technologie, informatyka w ochronie środowiska, Modelling and Data Science
  • na studiach stacjonarnych II stopnia: Master of Business Studies, Master of Operations Mangement.

Harmonogram rekrutacji

Wciąż otwarty pozostaje problem harmonogramu postępowania rekrutacyjnego. Na ten temat  prorektor ds. kształcenia prof. Krzysztof Jóźwik mówi:

Wobec faktu odłożenia - bez podania konkretnego terminu - egzaminów maturalnych, a tym bardziej ogłoszenia wyników tych egzaminów, jako uczelnia nie jesteśmy w stanie przewidzieć w tym momencie okresu rekrutacji.

Wobec wymogu, który nakazuje nam podjęcie uchwały rekrutacyjnej i zdefiniowanie harmonogramu rekrutacji do końca kwietnia, podejmiemy uchwałę, która przesuwa termin ogłoszenia harmonogramu rekrutacji do czasu zdefiniowania terminu matur i terminu ogłoszenia wyników maturalnych.

Stosownie do tych dat, które zostaną ogłoszone przygotujemy taki harmonogram rekrutacji, ażeby absolwenci szkół średnich i liceów mogli bez problemowo aplikować na studia w Politechnice Łódzkiej.

 

strona rekrutacji: https://rekrutacja.p.lodz.pl/pl