Politechnika razem z Koźmińskim

24-06-2022

Politechnika Łódzka i Akademia Leona Koźmińskiego zawarły umowę o współpracy. Dokument podpisali rektorzy prof. Krzysztof Jóźwik i prof. Grzegorz Mazurek.

 

 

Rektor PŁ zaznacza

- Bardzo cieszy mnie ta umowa, jedna z niewielu zawartych w Polsce pomiędzy uczelniami: publiczną i prywatną. Naszymi działaniami chcemy pokazać jak wiele może połączyć uczelnię techniczną i uczelnię kształcącą liderów biznesu. Nie myślimy o elementach konkurencji, ale o tym jak możemy się uzupełniać i stanowić siłę. Synergia i współdziałanie zrodzą nową jakość w różnych obszarach nauki i kształcenia, ale przede wszystkim oddziaływania na otoczenie społeczno-biznesowe.

Wspólna fotografia rektorów po podpisaniu umowy Wspólna fotografia rektorów po podpisaniu umowy

foto: źródło: ALK

Prof. Jóźwik zwraca też uwagę na bardzo dobrą atmosferę spotkania w Warszawie i wcześniejszych rozmów - Papier wszystko przyjmie, ale aby to, co zapisane się spełniło potrzebna jest „chemia” między partnerami, a wzajemnej sympatii i życzliwości osób inicjujących umowę jest bardzo wiele. Mam nadzieję, że przyniesie to korzyści obu uczelniom.

Umowa zawarta między Politechniką Łódzką i Akademią Leona Koźmińskiego obejmuje współpracę badawczą, także w realizacji wspólnych projektów i publikacji naukowych oraz mobilność pracowników, studentów i doktorantów, a także wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na procesy komercjalizacji.

Nad tak sformułowanymi obszarami współpracy dominuje zasadniczy cel jakim jest społeczna odpowiedzialność uczelni, w tym objawiająca się działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju.