Politechnika Łódzka wprowadza Dydaktykę 2.0

30-03-2017

Politechnika Łódzka uzyskała ponad 800 tysięcy złotych na szkolenia podnoszące kompetencje nauczycieli akademickich.

Projekt Dydaktyka 2.0, przygotowany przez Dział Rozwoju Uczelni i Zasobów Ludzkich otrzyma dofinansowanie ze środków PO Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach projektu planowane są szkolenia dotyczące prowadzenia zajęć z wykorzystaniem elementów innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, informatycznych, w zakresie zarządzania informacją oraz kształcenia w językach obcych.

Realizacja projektu rozpocznie się 1 sierpnia 2017 r., a szkolenia będą odbywały się w ciągu trzech semestrów (od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018 do semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019). Przewidziano 393 miejsca na kilku różnych rodzajach kursów poszerzających umiejętności i podnoszących kompetencje. Uczestniczyć w nich będą mogli nauczyciele z wydziałów PŁ, Instytutu Papiernictwa i Poligrafii oraz Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki.

Projekt Dydaktyka 2.0 obejmuje szkolenia w kilku obszarach:

  • nowoczesnej dydaktyki – Problem Based Learning, Design Thinking i Case Teaching,
  • umiejętności informatycznych – przygotowanie materiałów i kursów e-learningowych w ramach Blended Learning oraz z zakresu zarządzenia informacją – dla promotorów prowadzących prace dyplomowe,
  • podniesienia znajomości języka obcego (francuskiego lub angielskiego) do poziomu C1.

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych pracowników Politechniki Łódzkiej i wysoko wykwalifikowanych trenerów zewnętrznych.

Dodatkowo, przewidziano zaawansowane szkolenia za granicą. 15 nauczycieli weźmie udział w kursie Design Thinking w Hasso-Plattner-Institut w Poczdamie (Niemcy), a 10 osób przeszkoli się z zakresu Problem Based Learning na Uniwersytecie w Aalborgu (Dania). Szkolenia w starannie wyselekcjonowanych jednostkach zagranicznych będą „szyte na miarę” i pozwolą znacząco podnieść posiadane już kompetencje.

Bliższych informacji o projekcie udziela Dział Rozwoju Uczelni i Zasobów Ludzkich. Rekrutacja na szkolenia rozpocznie się we wrześniu.