Politechnika Łódzka podejmuje współpracę z GITD

05-02-2018

Rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak i Główny Inspektor Transportu Drogowego dr inż. Alvin Gajadhur podpisali porozumienie o współpracy obejmującej wykorzystanie potencjału obu instytucji, w tym szczególnie w obszarze IT.

         

Sygnatariusze umowy Sygnatariusze umowy

foto: źródło: GITD

Główny Inspektorat Transportu Drogowego nadzoruje rynek przewozu osób i towarów oraz przestrzeganie przepisów z zakresie bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego.

      

Do wykonywania związanych z tym działań wykorzystywane są m.in. technologie IT. Współpraca przede wszystkim dotyczyć będzie realizacji projektów IT w zakresie analizy, projektowania, wdrażania, przejmowania lub rozwoju systemów teleinformatycznych w GITD. Obejmie ona także realizację wspólnych projektów naukowo–badawczych w celu stworzenia narzędzi wsparcia w procesie szkolenia pracowników Inspekcji Transportu Drogowego i efektywności zadań będących w kompetencjach Inspekcji.

Politechnika Łódzka i Główny Inspektorat Transportu Drogowego będą rozwijać różne formy współpracy służące wymianie doświadczeń i wspólnych działań eksperckich. W planach jest także wspólne organizowanie konferencji, specjalistycznych szkoleń oraz staży i praktyk.