Politechnika Łódzka koordynatorem euroazjatyckiego projektu

08-04-2020

Politechnika Łódzka została liderem konsorcjum uczelni z Europy i Azji, które otrzymały milion euro na wdrożenie nowych programów kształcenia z zakresu automatyki i elektroenergetyki w Nepalu, Butanie i Indonezji.

 

 

Wniosek został złożony w konkursie dotyczącym budowania potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego w tzw. akcji centralnej programu Erasmus+, bezpośrednio do Agencji Wykonawczej w Brukseli. Do finansowania zaakceptowano 163 z 840 projektów, dwa z nich są koordynowane przez polskie uczelnie: Politechnikę Łódzką i Uniwersytet Jagielloński.

Projekt EU-Asia Collaboration for accessible Education in Smart Power Systems (eACCESS) koordynowany przez Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej jest realizowany od 1 października 2019 roku we współpracy 8 partnerów. Obok Politechniki Łódzkiej są to: University of the West of Scotland z Wielkiej Brytanii, Aristotle University of Thessaloniki z Grecji, Kantipur Engineering College oraz Pokhara University z Nepalu, z Butanu Royal University of Bhutan oraz indonezyjskie Atma Jaya Catholic University of Indonesia i Soegijapranata Catholic University.

Głównym celem konsorcjum europejsko-azjatyckiego jest opracowanie (lub aktualizacja) oraz wdrożenie nowych programów i kursów dydaktycznych z zakresu automatyki i elektroenergetyki, a w szczególności inteligentnych systemów zasilania w uczelniach w Nepalu, Butanie i Indonezji.

Projekt obejmuje także budowę infrastruktury laboratoryjnej. Budowane laboratoria umożliwią zdobycie umiejętności w dziedzinach kluczowych dla nowoczesnej elektroenergetyki, takich jak odnawialne źródła energii, inteligentne systemy rozdziału energii, sterowanie pracą systemu elektroenergetycznego a także energoelektronika i wysokie napięcie.

Dodatkowo, wykorzystując doświadczenia partnerów europejskich zostanie stworzona zaawansowana, elastycznej i otwarta platforma wsparcia nauczania eACCESS, dedykowanej w szczególności dla zdalnych form edukacji oraz walidacji opracowanych metod nauczania.

- Obecnie w ramach projektu realizowana jest ocena potencjału kadrowego i laboratoryjnego uczelni azjatyckich biorących udział w projekcie. Równolegle prowadzona jest analiza procesu zatwierdzania nowych kursów nauczania w poszczególnych krajach partnerskich – wyjaśnia mgr inż. Hubert Białas z Instytutu Elektroenergetyki.