Politechnika Łódzka i spółka ANWIL zacieśniają współpracę

08-06-2017

Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej i spółka ANWIL będą współpracować na rzecz wspierania edukacji studentów, współtworzenia drogi zawodowej absolwentów oraz rozwijania nowoczesnych technologii wdrażanych przez firmę.

Dokument został podpisany 6 czerwca 2017 r. przez rektora prof. Sławomira Wiaka i dziekana Wydziału Chemicznego prof. Małgorzatę I. Szynkowską oraz reprezentujących ANWIL - prezesa Zarządu Jacka Podgórskiego i dyrektora ds. personalnych Andrzeja Kisielewskiego.

Nowo zawarte porozumienie przewiduje kontynuację dotychczasowego zakresu partnerstwa oraz - co jest kluczowe dla jego sygnatariuszy - zwiększenie wymiany naukowej sprzyjającej opracowywaniu nowych rozwiązań technologicznych. Bogate zaplecze aparaturowe PŁ umożliwi również opracowywanie i testowanie nowych produktów. Władze Wydziału Chemicznego mają nadzieję, że zawarte porozumienie będzie miało także wpływ na ofertę dydaktyczną Wydziału, która dzięki współpracy z ANWILem stanie się jeszcze atrakcyjniejsza. Studenci będą mieli zapewniony intensywny kontakt z pracownikami spółki mającymi unikatową wiedzę ekspercką i doświadczenie.

- Musimy obserwować zmiany w gospodarce i przewidywać kierunki rozwoju badań naukowych i kształcenia studentów. Nasze działania powinny poprzedzać zmiany na rynku – mówiła w rozmowie z dziennikarzami prof. Małgorzata I. Szynkowska.

ANWIL funkcjonuje na rynku od ponad 50 lat i jest jednym z filarów krajowej gospodarki, wiodącym przedsiębiorstwem sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej. Firma eksportuje swoje produkty do 40 państw.

Rektor PŁ prof. Sławomir Wiak podkreślił strategiczne znaczenie dla uczelni kontaktów z firmą o tak dużym potencjale i innowacyjnym charakterze.

- Mam nadzieję, że wiedza pracowników Politechniki Łódzkiej przyczyni się do opracowania rozwiązań, dzięki którym Anwil będzie mógł nie tylko stawić czoła wyzwaniom związanym ze zmieniającymi się potrzebami klientów, ale także te potrzeby kreować - powiedział Jacek Podgórski, prezes ANWILu. - Chcielibyśmy aby chemia, której ANWIL jest zdecydowanym przyjacielem, rozwijała się w Polsce jak najlepiej.

Dla prezesa Podgórskiego ważne jest też wsparcie przez Wydział Chemiczny w działaniach edukacyjnych, skierowanych do objętej patronem ANWILu klasy o specjalności „Technik technologii chemicznej” w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku.

relacja w TVP Łódź

Rozmowa Dnia w TVP Łódź

relacja TV TOYA

relacja w Gazecie Wyborczej