Politechnika Łódzka i Rossmann podejmują współpracę

19-09-2019

Wspólne projekty badawcze, płatne staże i stypendia – to najważniejsze punkty umowy zawartej przez Politechnikę Łódzką oraz firmę Rossmann. Podpisali ją 19 września 2019r. prof. Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej i Marek Maruszak, prezes Rossmanna.

Rossmann jest jedną z firm, z którą PŁ współpracuje od kilku lat. Lider rynku drogeryjnego (1350 sklepów w Polsce) zatrudnia w Łódzkiem niemal 3,5 tys. pracowników. W Łodzi mieści się centrala firmy i główny magazyn.

Sygnatariusze umowy rektor prof. Sławomir Wiak i prezes Rossmanna Marek Maruszak Sygnatariusze umowy rektor prof. Sławomir Wiak i prezes Rossmanna Marek Maruszak

foto: Jacek Szabela

Rossmann wykorzystuje najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie logistyki, a także informatyki oraz automatyki. Od lat chętnie współpracuje ze studentami. Jest zaangażowany w programy: „Młodzi w Łodzi” i „Praktykuj w Łodzi”. Od 2012r. firma Rossmann przyjęła ponad 140 praktykantów. Większość z nich dostała w firmie pracę.

- Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć, ale nie poprzestajemy na tym - cały czas staramy się wyprzedzać innych. Pracujemy w zespołach, które na pierwszym miejscu stawiają na innowacje i kreatywność. Wspieramy naszych pracowników w osiąganiu ich prywatnych celów, w tym zawodowego rozwoju. Chętnie też dzielimy się naszym doświadczeniem i wiedzą z ludźmi młodymi, bo wiemy jak trudny bywa start w dorosłe, zawodowe życie. Już zatrudniamy i dalej chcemy pracować z najzdolniejszymi absolwentami Politechniki Łódzkiej. Rossmann jest na nich otwarty – mówi Marek Maruszak, prezes Rossmanna.

 

Umowa jest przykładem realizacji ważnego dla gospodarki zadania, czyli ściślejszej integracji świata akademickiego z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

- Chcąc sprostać bieżącym i przyszłym potrzebom stojącym przed naszą uczelnią i firmą Rossmann podejmujemy szerszą i ściślejszą współpracę na wielu różnych polach – mówi rektor PŁ prof. Sławomir Wiak. - Współpraca będzie miała charakter systematyczny i będzie polegać między innymi na inicjowaniu wspólnych projektów badawczych, wdrożeniowych i szkoleniowych, organizacji warsztatów, praktyk i staży studenckich, realizacji prac dyplomowych oraz prowadzenia badań naukowych.

Korzyści ze współpracy odniosą studenci. Już w najbliższym roku akademickim realizowany będzie wspólny, nowatorski projekt szkoleniowy w zakresie analizy procesów biznesowych. Pozwoli on studentom zdobyć nowe umiejętności analityczne i tzw. umiejętności miękkie.

Obie strony deklarują wzajemne udostępnianie infrastruktury technicznej, aby podnosić jakość kształcenia kadr menedżerskich i inżynierskich oraz pracowników naukowo-badawczych. Ścisła współpraca pozwoli także na rozwijanie relacji z organizacjami uczelnianymi, takimi jak samorząd studencki, czy koła naukowe.