Politechnika Łódzka daje przykład dobrych praktyk CSRu dla uczelni

28-11-2019

Podczas Kongresu Społecznej Odpowiedzialności Nauki w Krakowie Politechnika Łódzka została doceniona za działania z zakresu CSR (Corporate Social Responsibility), czyli odpowiedzialności uczelni za jej wpływ na społeczeństwo.

Politechnika Łódzka jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce już w 2017 roku została sygnatariuszem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, która zawiera 12 zasad odnoszących się do różnych aspektów funkcjonowania uczelni, działalności dydaktycznej, naukowej, organizacji wewnętrznej i  dialogu z interesariuszami. Deklaracja jest inicjatywą Ministerstwa Rozwoju i Inwestycji oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

Okładka wydawnictwa, w którym wskazano przykłady dobrych praktyk Okładka wydawnictwa, w którym wskazano przykłady dobrych praktyk

Udział PŁ w inicjatywie to wyraz zaangażowaniu naszej uczelni w „Trzecią Misję” - kształtowanie i pielęgnowanie wartości akademickich takich jak wspólnota, kreatywność, poszanowanie wolności i praw i stanowi jednocześnie zobowiązanie do aktywnych działań na rzecz społeczeństwa i środowiska w różnych obszarach jej funkcjonowania. W Deklaracji podkreślono również wagę współpracy środowiska naukowego z biznesem, obszarem działań w którym nasza uczelnia od lat podejmuje intensywne działania i osiąga na tym polu duże sukcesy.

Uczelnie zaangażowane w działania CSR uczelni mogły podczas Kongresu, który odbył się na Uniwersytecie Jagiellońskim, wymienić doświadczenia i opinie w zakresie wdrażania zapisów Deklaracji podczas Kongresu Społecznej Odpowiedzialności Nauki. Podczas kongresu przedstawiono także  katalog dobrych praktyk pn. „Społeczna odpowiedzialność – znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania” wydany pod auspicjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

W katalogu znalazły się dobre praktyki z obszaru szkolnictwa wyższego, jako przykłady wartościowych rozwiązań wartych zaimplementowania ich szerzej w skali kraju. Wśród promowanych rozwiązań znalazły się także 2 przykłady z Politechniki Łódzkiej.

Wskazano inicjatywę „Idea Box” – pomysły naukowców i studentów na rzecz rozwoju Politechniki Łódzkiej” czyli mechanizm wzorowany na budżecie partycypacyjnym, który włącza pracowników i studentów w  działania rozwojowe na rzecz uczelni (w 2019 mamy już III edycję Idea Box) oraz cykl działań podejmujący popularyzację nauki poprzez prezentację zagadnień naukowych w formie atrakcyjnej dla szerokiego odbiorcy: „Wiedzą co mówią” – cykl filmów prezentowanych na kanale YouTube w lekkiej popularnonaukowej formie wyjaśniający zjawiska z życia codziennego oraz „Nauka Movi(e)” - cykl artykułów i filmów przedstawiających potencjał naukowy pracowników oraz nowoczesną infrastrukturę badawczą w przystępnej dla słuchaczy i czytelników formie.

Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności uczelni na stałe wpisały się w program działalności Politechniki Łódzkiej a wskazane powyżej i docenione przez zewnętrznych ekspertów inicjatywy są tylko przykładami, aktywności które podejmuje Politechnika Łódzka.