Politechnika Gdańska uhonorowała prof. Jana Awrejcewicza

05-07-2019

Wybitny uczony z Politechniki Łódzkiej - prof. Jan Awrejcewicz - otrzymał tytuł i godność doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej.

 

 

Prof. Jan Awrejcewicz jest 42. uczonym w historii PG, który został doktorem honoris causa tej uczelni.

Od lewej: promotor prof. Krzysztof J. Kaliński, doktor honoris causa PG prof. Jan Awrejcewicz, rektor PG prof. Krzysztof Wilde, dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Dariusz Mikielewicz foto: PG Od lewej: promotor prof. Krzysztof J. Kaliński, doktor honoris causa PG prof. Jan Awrejcewicz, rektor PG prof. Krzysztof Wilde, dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Dariusz Mikielewicz foto: PG

foto: Krzysztof Krzempek/Politechnika Gdańska

Naukowiec odebrał także statuetkę Alegorii Nauki przyznawaną przez PG zasłużonym dla uczelni i szkolnictwa wyższego.

Uroczystość odbyła się 3 lipca. Promotorem doktoratu był prof. Krzysztof J. Kaliński, prodziekan ds. nauki Wydziału Mechanicznego PG.

W laudacji powiedział m.in.

- Działania podejmowane przez prof. Jana Awrejcewicza przyczyniają się nie tylko do rozwoju Wydziału Mechanicznego PG, co okazało się nie bez znaczenia w uzyskaniu przez wydział po raz pierwszy w historii kategorii A w roku 2017, ale także kreują wizerunek Politechniki Gdańskiej w kraju i za granicą jako liczącej się i dynamicznie rozwijającej uczelni technicznej o profilu badawczym.

Łaciński tekst dyplomu odczytał prof. Dariusz Mikielewicz, dziekan Wydziału Mechanicznego, po czym prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, dokonał promocji uczonego, nadając mu tytuł, godność, prawa i przywileje doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej.

Na zakończenie tej uroczystości prof. Jan Awrejcewicz przedstawił wykład Dynamika chaotyczna wahadła podwójnego w polu magnetycznym.

Sylwetkę uczonego prezentowaliśmy w poprzednim numerze ŻU, pisząc o nadaniu prof. Awrejcewiczowi tytułu doktora honoris causa Politechnice Świętokrzyskiej oraz Narodowego Uniwersytetu Technicznego „Politechnika Charkowska”.