Podejmowanie ryzyka w przedsiębiorczości

16-08-2019

W Centrum Technologii Informatycznych odbyła się szkoła letnia zorganizowana w projekcie RECREATE „Recovery the Crisis Through Entrepreneurial Attitude” Erasmus+. Studenci i doktoranci z Polski, Słowacji i Wielkiej Brytanii szkolili się z obszaru przedsiębiorczości akademickiej.

 

 

Zajęcia odbywały się pod okiem wykładowców z Coventry University, Technical University of Košice, Politechniki Łódzkiej i praktyków z firm: Eurocrea Merchant z Włoch oraz Business Development Friesland z Holandii. Udział wziął też ekspert z Krajowego Punktu Kontaktowego, który omówił źródła finansowania startupów ze środków publicznych.

Na zajęciach szkoły letniej (15-19 lipca 2019) dyskutowano m.in. o roli przywództwa w zespole, opracowano strategie zarządzania ryzykiem, przeanalizowano różne strategie marketingowe oraz sporządzono modele biznesowe dla rozwiązań przygotowanych przez słuchaczy.

Po zajęciach studenci i nauczyciele uczestniczyli w aktywnościach integracyjnych, m.in. zwiedzili najciekawsze miejsca w Łodzi oraz wzięli udział w grze miejskiej.

Ważne dla uczestników było nawiązanie wzajemnych kontaktów, które w przyszłości, mamy nadzieję, zaowocują wspólnymi projektami biznesowymi.

Ważnym elementem było przetestowanie platformy on-line, na której zamieszczone są materiały szkoleniowe wypracowane w trakcie realizacji projektu przez wszystkich partnerów. Serdecznie zapraszamy na stronę https://www.recreate.cti.p.lodz.pl/. Materiały dostępne są bezpłatnie.