Po co ta matematyka

06-05-2019

Na Wydziale EEIA odbyła się pierwsza Konferencja Zastosowań Matematyki MathUp. Studenci drugiego i trzeciego roku przedstawiali zastosowania matematyki „pierwszakom”. Było to kolejne, po Dniu Wydziału EEIA, wydarzenie przygotowane przez studentów dla studentów. Tym razem położono nacisk na ich rozwój naukowy.

 

 

Pomysł zorganizowania MathUp-u zrodził się w głowach dr inż. Gertrudy Gwóźdź-Łukawskiej i dr Moniki Potyrały (Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki) podczas jednej z konferencji dydaktycznych. Chodziło o to, aby to sami studenci przedstawili kolegom „po co ta matematyka”. Projekt miał szansę realizacji dzięki metodzie Design Thinking.

Kacper Ogórek - laureat Pucharu Dziekana za najlepszy referat Kacper Ogórek - laureat Pucharu Dziekana za najlepszy referat

foto: Gertruda Gwóźdź-Łukawska

Podczas zajęć w roku 2017/2018 studenci inżynierii biomedycznej utworzyli dwie grupy. Jedna z nich przeprowadziła wywiady, aby dowiedzieć się czy taka konferencja ma sens, druga przygotowała zarys konferencji. Opracowania te nie mogły pozostać bez echa. Dzięki przychylności dziekana Wydziału EEIA dr. hab. inż. Sławomira Hausmana konferencja została powołana do życia. Do organizatorów dołączyli studenci mechatroniki (WEEIA) oraz Computer Science i Telecommunications and Computer Science (IFE).

Szymon Nadgłowski zajął drugie miejsce Szymon Nadgłowski zajął drugie miejsce

foto: Gertruda Gwóźdź-Łukawska

Najlepszy referat anglojęzyczny wygłosili: Borys Smejda i Wojciech Walewski Najlepszy referat anglojęzyczny wygłosili: Borys Smejda i Wojciech Walewski

foto: Gertruda Gwóźdź-Łukawska

Aby nadać konferencji prestiżową oprawę zaproszono, oprócz władz PŁ i Wydziału, przedstawicieli firm, które były również fundatorami nagród. Głównym wyróżnieniem, o które rywalizowali referujący studenci, był Puchar Dziekana. Każdy występujący otrzymał certyfikat, upominek oraz unikatowy gadżet – sphericon, opracowany i wydrukowany na drukarce 3D specjalnie na potrzeby konferencji.

W konferencji uczestniczyło 220 osób, z których 209 miało dostęp do Internetu i uczestniczyło w działaniach przeprowadzanych mobilnie.

Najlepsze referaty

Wystąpienia były bardzo różnorodne, niektóre wygłaszane były również po angielsku. Po każdym panelu w głosowaniu za pomocą skanowania kodu QR wybierano najlepszy referat. Głosować można było tylko na jedno wystąpienie. Po pierwszej części głos oddało 160, po drugiej 118, a po trzeciej 98 studentów. Ponadto, po każdym panelu uczestnicy konferencji mogli wylosować gadżety PŁ przekazane przez Dział Promocji PŁ i WRS WEEIA oraz nagrody ufundowane przez firmy: Commerzbank, Exaco, Media4U, Sew-Eurodrive.

Wyniki głosowań miały duży wpływ na wybór najlepszego referatu Pierwszej Konferencji MathUp. Puchar Dziekana otrzymał student inżynierii biomedycznej Kacper Ogórek za wystąpienie zatytułowane Sieci neuronowe. Nagrodę wręczył prodziekan Wydziału EEIA prof. Adam Pelikant.

Na drugiej pozycji uplasował się student mechatroniki Szymon Nadgłowski. Za referat Tajemniczy ciąg Fibonacciego otrzymał nagrodę od dyrektora Centrum Technologii Informatycznych dr. inż. Przemysława Sękalskiego.

Najlepszym referatem anglojęzycznym okazał się The many whys of the Laplace Transform wygłoszony przez studentów IFE: Borysa Smejdę i Wojciecha Walewskiego. Nagrodę ufundowała dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej dr inż. Dorota Piotrowska.

Już dziś mamy nadzieję na kolejne edycje. Wszystkich chętnych do referowania zapraszamy do kontaktu: mathup@info.p.lodz.pl