PLUM - jakie to proste

27-07-2017

Współpraca Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego rozszerzyła się o pilotażowy projekt wzajemnych wypożyczeń PLUM.

Od czerwca 2017 r. pracownicy i studenci obu uczelni mogą skorzystać z uproszczonej procedury zapisu, a w konsekwencji wypożyczać interesujące ich zbiory zarówno w Bibliotece Politechniki Łódzkiej (BPŁ), jak i w Centrum Informacyjno-Bibliotecznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (CIBUM).

W Bibliotece Politechniki Łódzkiej, podobnie jak w większości bibliotek akademickich, w sposób uprzywilejowany traktowani są czytelnicy z macierzystej uczelni. Od listopada 2013 r., prawo do wypożyczania książek uzyskali również wszyscy pracownicy i studenci łódzkich uczelni publicznych. Mogą oni wypożyczyć 3 książki na 30 dni, bez możliwości przedłużenia terminu zwrotu.

Niestety, pracownicy i studenci naszej uczelni mieli prawo wypożyczać książki tylko z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego: pracownicy naukowi – 5 wol. na 90 dni, studenci – 1 wol. na 30 dni.

Jak działa PLUM? 

Przede wszystkim należy mieć konto czytelnika w macierzystej bibliotece.

W swojej bibliotece należy wypełnić oświadczenie zawierające zgodę na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych oraz zobowiązanie do przestrzegania regulaminu biblioteki współpracującej.

Książki można wypożyczyć na 14 dni z możliwością jednokrotnego przedłużenia na ten sam okres, przy czym czytelnik z PŁ może wypożyczyć w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym UM 4 egzemplarze z księgozbioru studenckiego oraz 4 egzemplarze z księgozbioru lekarskiego, a czytelnik z UM może wypożyczyć w Bibliotece PŁ 8 egzemplarzy z księgozbioru studenckiego.

Wypożyczenie książek w ramach PLUM nie zwiększa indywidualnego limitu wynikającego z regulaminu macierzystej biblioteki. Czytelnicy w obu bibliotekach posługują się swoją elektroniczną legitymacją lub kartą biblioteczną.

Przestrzeganie terminów

Biblioteki PŁ i UM pracują w tym samym systemie bibliotecznym – Symphony. Każda z bibliotek ma wgląd tylko we własne informacje, które dotyczą obsługi czytelnika, dlatego trzeba  samodzielnie kontrolować stan swojego konta w obu bibliotekach. Niedotrzymanie terminu zwrotu książek w jednej bibliotece powoduje zablokowanie możliwości wypożyczeń w obu, a także blokadę w dostępie do elektronicznych źródeł informacji. Należy pamiętać, że Biblioteka PŁ pobiera systemowo opłaty za przetrzymanie książek.

Katalogi obu bibliotek dostępne są on-line, bez konieczności logowania do systemu bibliotecznego, jednak po zalogowaniu można sprawdzić stan konta i przedłużyć termin zwrotu książek w obu bibliotekach.

Wzajemne wypożyczenia

Wypożyczenia osobom z innych uczelni są już realizowane w niektórych miastach Polski, jednak zasady wzajemnego korzystania ze zbiorów nie są ujednolicone. Biblioteki najczęściej korzystają z różnych systemów bibliotecznych, stosują odmienne procedury zapisów i rozliczeń czytelników, a użytkownik zwykle nie może się posługiwać tym samym dokumentem identyfikującym jego konto w systemie bibliotecznym. Nam udało się rozwiązać ten problem.

Obserwujemy duże zainteresowanie projektem PLUM. Projekt ruszył w czerwcu  i w ciągu pierwszych 2 tygodni kilkanaście osób podpisało w BPŁ oświadczenie upoważniające do korzystania z wzajemnych wypożyczeń. Zachęcamy kolejnych czytelników. Mamy nadzieję, że projekt okaże się sukcesem, a tym samym przyczynkiem do rozszerzenia takiej współpracy na wszystkie biblioteki ŁASB.