Plazma i rozszczepianie wody

06-05-2021

- Projektowanie i wytwarzanie niekonwencjonalnych nanokatalizatorów do ogniw paliwowych czy słonecznych jest szczególnie interesujące ze względu na poznanie zachodzących w nich procesów transportu nośników ładunku oraz ich struktury elektronowej – mówi dr Ewelina Frątczak, która otrzymała na prowadzone badania grant z Narodowego Centrum Nauki.

Środki finansowe są efektem konkursu Miniatura 4 na pojedyncze działanie naukowe. Dr Ewelina Frątczak pracuje w Katedrze Inżynierii Molekularnej na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Grant, który realizuje nosi tytuł Właściwości elektronowe wytwarzanych w zimnej plazmie cienkich nanohybrydowych warstw na bazie rodziny węglowców.

Dr Ewelina Frątczak w laboratorium Dr Ewelina Frątczak w laboratorium

foto: arch.prywatne

Jak wyjaśnia autorka

– Badane warstwy są wytwarzane unikatową metodą nakładania plazmowego (PECVD). Podczas tego procesu, w efekcie autoorganizacji powstają nanozłącza zdolne do separowania ładunków generowanych światłem. Otwiera to szerokie potencjalne możliwości zastosowania takich układów np. w procesach fotorozkładu wody na wodór i tlen.