Pierwsze granty w projekcie CMI

25-09-2019

Rozpoczęły się szkolenia dla grantobiorców w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego (CMI). W pierwszym roku projektu przyznano 400 grantów dla osób, które przeprowadzą zajęcia dla 3200 uczniów.

CMI to ogólnopolski prestiżowy projekt grantowy, którego celem jest podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz odkrywanie i rozwijanie talentów informatycznych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

...

Inauguracja CMI w Politechnice Łódzkiej odbyła się z udziałem rektora prof. Sławomira Wiaka Inauguracja CMI w Politechnice Łódzkiej odbyła się z udziałem rektora prof. Sławomira Wiaka

foto: Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog

Liderem projektu jest Politechnika Łódzka, a partnerami są: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechniki - Wrocławska, Warszawska i Gdańska oraz Stowarzyszenia - Cyfrowy Dialog, I love math i Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej.

Uroczyste inauguracje zajęć odbyły się kolejno w uczelniach partnerskich, z udziałem władz rektorskich. W każdej inauguracji uczestniczyli przedstawiciele biura projektu z Politechniki Łódzkiej oraz członkowie Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog odpowiedzialnego za informację i promocję projektu.

Zajęcia teambuildingowe na Politechnice Gdańskiej Zajęcia teambuildingowe na Politechnice Gdańskiej

foto: Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog

W czasie każdego ze spotkań zostały przedstawione cele i założenia projektu, korzyści oraz wsparcie, jakie każdy z grantobiorców otrzyma w projekcie. Ważne były też praktyczne informacje na temat zasad rozliczania grantu, prowadzenia kółek informatycznych, promocji projektu oraz komunikacji z biurem projektu. Podczas wszystkich inauguracji wygłaszany był wykład.

Inauguracja  projektu CMI na Akademii Górniczo-Hutniczej Inauguracja projektu CMI na Akademii Górniczo-Hutniczej

foto: Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog

Po oficjalnej części przyszedł czas na regularne zajęcia. Grantobiorcy poznali zagadnienia algorytmiki, uczyli się języków programowania: Python, C++, Scratch. Zapoznali się również z funkcjonowaniem platformy e-lerningowej moodle - podstawowego narzędzia do realizacji kursów online w CMI.

Na zajęciach z metodyki pracowali nad praktycznymi aspektami prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą oraz rozmawiali o motywacji, samorozwoju i samodoskonaleniu. Na części uczelni już podczas zjazdu inauguracyjnego odbyły się, przewidziane w programie szkoleń, zajęcia teambuildingowe z wykorzystaniem klocków, prowadzone przez Bricks 4 Kidz. Grantobiorcy z Politechniki Warszawskiej po zajęciach na uczelni mogli wybrać się do Centralnego Domu Technologii – nowej przestrzeni promującej kompetencje STEAM.

Łącznie w projekcie CMI zostanie przyznanych 1500 grantów dla osób, które poprowadzą koła informatyczne dla 12000 uczniów. Każda z nich weźmie udział w 288 godzinach zajęć (6 spotkań stacjonarnych, 12 w formie e-learningu) podczas dwusemestralnego szkolenia.

 

Projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Wartość projektu: 50 239 096,15 zł. Kwota dofinansowania: 49 885 951,15 zł, w tym 42 218 480,45 zł z UE. Projekt zakończy się 31.12.2023 r.