Piąty finał olimpiady na „włóknie”

07-05-2018

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Technikum nr 7 w Sosnowcu organizuje od 2013 roku Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży.

Każdego roku systematycznie rośnie zainteresowanie Olimpiadą. W pierwszej edycji Olimpiady brało udział 193 uczniów z 8 szkół ponadgimnazjalnych. W bieżącym roku szkolnym, do piątej edycji, przystąpiło aż 424 uczniów z 21 szkół.

Celem Olimpiady jest upowszechnianie nauki z dyscypliny włókiennictwo, a szczególnie specjalności odzieżownictwo wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jej program skupia się na rozwoju zainteresowań projektowaniem odzieży i procesami jej wytwarzania, a także sprzyja przygotowaniu młodzieży do studiów na kierunkach związanych z projektowaniem, stylizacją i technologią odzieży.

Olimpiada zawarta jest w corocznym wykazie MEN olimpiad tematycznych uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach: Technik Technologii Odzieży i Technik Przemysłu Mody.

Olimpiada prowadzona jest w trzech etapach: etap szkolny (eliminacje), etap okręgowy (półfinały) i etap centralny (finał), których celem jest wyłonienie finalistów i laureatów kolejnych edycji.

22 marca 2018 roku na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów odbył się finał piątej już edycji Olimpiady. Patronat honorowy nad finałami objęła Rada Sektorowa ds. Kompetencji Sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów.

W finale startowało 48 uczniów z 14 szkół zawodowych z Sosnowca, Bytomia, Nowego Targu, Bielska-Białej, Nowego Sącza, Rzeszowa, Bydgoszczy, Łodzi, Warszawy, Białegostoku, Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania, Lublina i Biłgoraju.

W pierwszej części rywalizacji uczestnicy mieli do rozwiązania 60 zadań testowych. Aby uzyskać tytuł Finalisty Olimpiady należało uzyskać co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi. Wymóg ten spełniło 32 uczestników, co świadczy o bardzo dobrym przygotowaniu młodzieży do zawodów. Pięciu uczniów z najwyższą punktacją zostało Laureatami Olimpiady i w drugiej części zawodów podczas egzaminu ustnego walczyło o laur Zwycięzcy piątej edycji Olimpiady w roku szkolnym 2017/2018.

Zwycięzcą V edycji Olimpiady został Grzegorz Biesik z Bielskiej Szkoły Przemysłowej w Bielsku-Białej. Miejsca od 2 do 5 zajęli kolejno: Katarzyna Świderska, Wiktoria Szymanis z Zespołu Szkół Odzieżowych w Gorzowie Wlkp., Wiktoria Łukosz, Natalia Guzdek z Bielskiej Szkoły Przemysłowej w Bielsku-Białej.