Odznaczony francuskim orderem

07-04-2017

Ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy wręczył prof. Stanisławowi Bieleckiemu Order Palm Akademickich przyznany w stopniu Komandora.

Były rektor PŁ został odznaczony za konsekwentne zaangażowanie na rzecz polsko-francuskiej współpracy naukowej i dydaktycznej oraz za przyczynienie się do rozkwitu współpracy między obu krajami.

 

Prof. Bielecki w swoim wystąpieniu w Ambasadzie Francji, na uroczystości, która odbyła się 3 kwietnia w Warszawie podkreślił:

to dzisiejsze wyróżnienie mnie jest wyróżnieniem przede wszystkim dla całej mojej uczelni, dlatego uprzejmie proszę o przyjęcie podziękowań dla Ministra Edukacji Narodowej Francji za dostrzeżenie naszego wkładu: w rozwój wzajemnej współpracy, w tworzenie nowej, doskonalszej Europy dla wszystkich narodów.

Profesor przypomniał związki Politechniki Łódzkiej z Francją, a wśród nich wymienił m.in. studia w języku francuskim prowadzone w IFE, najliczniejszą w Polsce wymianę studencką z Francją, realizację umów co-tutelle o wspólnych doktoratach, czy też projekty z uczelniami i firmami francuskimi.

Dziękując za otrzymany Order prof. Stanisław Bielecki powiedział - Jestem ogromnie zaszczycony tym, że otrzymuje tak wysokie odznaczenie Republiki Francuskiej, ustanowione w 1808 roku dekretem cesarza Napoleona, a przyznawane członkom świata akademickiego. Będąc rektorem Politechniki Łódzkiej, a wcześniej prorektorem zawsze miałem na uwadze umiędzynarodowienie swojej uczelni poprzez rozszerzanie kontaktów z innymi krajami w których istotną, a w wielu punktach wiodącą rolę odgrywały uczelnie i instytucje naukowe Francji.