Odzieżowa olimpiada

10-09-2019

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów znalazł się w gronie laureatów konkursu na organizację i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2019 -2022. Konkurs ogłosiło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zgłoszona do konkursu Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży realizowana jest we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu od 2013 roku. Co roku olimpiada przyciąga ponad 400 uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Eliminacje szkolne przeprowadzane są w październiku, a zawody okręgowe w styczniu. Finał olimpiady odbywa się w marcu na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ.

Celem olimpiady jest popularyzacja zagadnień związanych z przemysłem odzieżowym, który jest jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu lekkiego. Program olimpiady jest skorelowany z podstawami programowymi dla zawodów technik technologii odzieży i technik przemysłu mody. Sprzyja też przygotowaniu do studiów na kierunkach związanych z tą tematyką. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej laureaci i finaliści olimpiady zwolnieni są z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 

Olimpiada odbywa się pod patronatem Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan i Rady ds. Kompetencji Sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów.