Odwrócony model kształcenia

13-05-2019

Rozwój nowoczesnych technologii i szeroki dostęp do technik cyfrowych zmieniają podejście do procesu kształcenia. Ogromny potencjał dostępnych współcześnie narzędzi pozwala zaspokoić potrzeby studentów i umożliwia dokonanie zmian w procesie edukacji.

W październiku 2014 roku Grupa Wysokiego Szczebla do spraw Modernizacji Szkolnictwa Wyższego przedłożyła Komisji Europejskiej sprawozdanie dotyczące nowych sposobów uczenia się i nauczania w szkolnictwie wyższym. Na tej podstawie Komisja wydała zalecenie, by uczelnie zwiększyły wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie edukacji.

Wdrożenie nowego modelu

Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej finansowany z NCBR umożliwia realizowanie wspomnianych zaleceń KE. Politechnika Łódzka planuje wdrożyć model kształcenia zorientowanego na studenta powszechnie znany jako flipped classroom lub flipped education. W pierwszej kolejności będzie on zastosowany w przedmiotach realizowanych w języku angielskim w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego.

Od września 2019 do czerwca 2022 roku do nowego modelu zostanie dostosowywanych 30 przedmiotów z programów: Computer Science, Information Technology, Telecommunications and Computer Science, Mechanical Engineering and Applied Computer Science, Business and Technology,  Management and Production Engineering, Advanced Mechanical Engineering

Co oznacza flipped education

W stosunku do tradycyjnego procesu kształcenia model flipped education zakłada odwrócenie roli wykładu i pracy własnej studenta.

Jego wdrożenie wymaga zastosowania zupełnie nowych metod kształcenia i innej kultury pracy dydaktycznej.

Student otrzymuje dostęp do przygotowanych przez prowadzącego materiałów edukacyjnych, z którymi, wykorzystując najnowsze technologie, zapoznaje się samodzielnie w dogodnym dla siebie momencie i miejscu. Czas na zajęciach z wykładowcą wypełniony jest aktywnościami, które wspomagają lepsze zrozumienie poznanych wcześniej zagadnień. Prowadzący przygotowuje zajęcia dla studentów korzystając z nowoczesnych technologii oraz nowoczesnych metod kształcenia. W trakcie zajęć studenci zgłębiają wiedzę pracując indywidualnie lub w grupach, mogą realizować projekty, prowadzić badania, toczyć dyskusje lub pomagać sobie nawzajem.

Eksperci pomogą

Wdrożenie modelu flipped classroom odbędzie się we współpracy z wykładowcami i ekspertami zagranicznymi, którzy zaangażowani będą w prowadzenie kształcenia  na zasadzie co-teaching, konsultowania prac dyplomowych, będą brać udział w egzaminach dyplomowych oraz ich ocenianiu.

Wdrożenie modelu flipped education przyczyni się do powstania nowatorskich programów studiów zgodnych z najnowszymi światowymi trendami.

W kolejnych edycjach projektu Zintegrowane Programy Politechniki Łódzkiej planowane jest przekształcanie kolejnych kilkudziesięciu przedmiotów z udziałem ekspertów z renomowanych uczelni na świecie.