Od nowatorskiej myśli do sukcesu

07-11-2017

W 2017 roku Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, znane na świecie jako International Faculty of Engineering (IFE), obchodzi ćwierćwiecze istnienia. Jubileusz IFE świętowano w gronie kilkuset gości. O spotkaniach absolwentów z wykładowcami i wyjątkowej Gali piszemy w oddzielnym artykule. Tu przemierzamy minione lata, od wizjonerskiego pomysłu po czas obecny.

 

IFE zostało powołane uchwałą Senatu PŁ w lipcu 1992 r., początkowo jako Międzynarodowy Wydział Inżynierii. Powstał on dzięki współpracy z Uniwersytetem w Sydney, przy znacznej pomocy finansowej rządu Australii. W owym czasie koncepcja założycielska IFE była czymś nowatorskim. Mało kto w Polsce interesował się wtedy ideą wielokulturowości i kształceniem w językach obcych. Internacjonalizacja stała się jednym z priorytetów programu władz PŁ w kadencji 1990-93: rektora, prof. Jana Krysińskiego oraz prorektorów, profesorów Janusza Turowskiego, Bolesława Bolanowskiego i Romana Zarzyckiego. W wywiadzie dla Życia Uczelni w styczniu 1991 roku prof. Jan Krysiński stwierdził: Uważam, że współpraca międzynarodowa powinna stać się ważnym elementem procesu dydaktycznego. Głównym celem współpracy z zagranicą jest dążenie do tego, aby wytworzyć wśród pracowników i studentów świadomość międzynarodową. Byśmy wszyscy poczuli się obywatelami Europy, a w salach wykładowych i na korytarzach słychać było języki obce. Jest to cel odległy, ale należy zaszczepić jego świadomość, aby stał się bliski i realny.

Na zdjęciu wykonanym w czasie Gali są kluczowe dla rozwoju IFE postaci. Pierwszy od lewej stoi rektor założyciel prof. Jan Krysiński, a po przeciwnej stronie dyrektor IFE dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski. Uwieczniono także rektorów: prof. Sławomira Wiaka i prof. Stanisława Bieleckiego oraz dyrektor Centrum Kształcenia Międzynarodowego dr inż. Dorotę Piotrowską i dr inż. Małgorzatę Miller, przez wiele lat zastępcę dyrektora IFE.

Skromne początki 

Nawet sam rektor Krysiński nie spodziewał się, że jego słowa okażą się prorocze, a IFE stanie się pionierską instytucją szkolnictwa wyższego, oferującą polskiej młodzieży studia prowadzone w języku angielskim i francuskim. Pierwsi studenci rozpoczęli naukę na Wydziale w roku akademickim 1993/1994 na specjalności Electromechanics. Ich rekrutacja nie była łatwa. Język angielski nie był wtedy powszechnie znany. Udało się jednak znaleźć 24 studentów z jego dobrą znajomością, którzy najpierw ukończyli studia inżynierskie, a potem, specjalnie dla nich zorganizowane, studia magisterskie. Tworzenie angielskojęzycznej kadry wykładowców również nie należało do najprostszych. Aby zachęcić pracowników do wykładania w obcym języku jedną godzinę zajęć po angielsku liczono do pensum podwójnie. Dało to doskonałe rezultaty, gdyż w IFE powstała silna kadra anglojęzyczna. W kolejnych latach sukcesywnie wprowadzano nowe programy studiów.

Błyskawiczny rozwój

W 1996 Międzynarodowy Wydział Inżynierii przekształcił się w Centrum Kształcenia Międzynarodowego. Jego dyrektorem został dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski, pełniący tę funkcję do dziś. Jego nowatorskie spojrzenie na kształcenie wyższe i doskonała orientacja w systemie bolońskim wpłynęły na błyskawiczny rozwój Centrum.

Już w 1997 r. w IFE uruchomione zostały studia w języku francuskim – Gestion et Technologie, których powstanie okazało się kluczowe dla rozpoznawalności IFE. Dodatkowo, od początku istnienia, IFE prowadziło międzynarodową wymianę studentów w ramach programu Tempus. Ponieważ z roku na rok przybywało chętnych, gotowych spędzić semestr na uczelni zagranicznej, w 1998 r. dla wszystkich specjalności uruchomiono tzw. mobility semester. Początkowa wymiana semestralna przekonała uczelnie zagraniczne o wysokim poziomie naszych studentów i przerodziła się w trwałą kooperację, zwieńczoną wieloma podpisanymi umowami o współpracy, w tym również o podwójnym dyplomie.

Teraźniejsza misja

Dziś Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ jest jednostką od 25 lat organizującą kształcenie na kierunkach technicznych w języku angielskim i francuskim. Od lipca 2017 roku IFE wchodzi w skład większej komórki – Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej.

Głównym celem IFE wciąż pozostaje kształcenie przyszłych inżynierów, którzy oprócz fachowej wiedzy i umiejętności biegle władają językami obcymi. Centrum Kształcenia Międzynarodowego zatrudnia szereg wysoko wykwalifikowanych wykładowców z Politechniki Łódzkiej oraz innych ośrodków akademickich w Polsce. Znaczną część profesorów stanowią wykładowcy z uczelni europejskich i światowych. Programy studiów maja spójny charakter, a ich głównym celem jest wykształcenie kompetencji zawodowych i ogólnych, będących odpowiedzią na współczesne problemy społeczno-ekonomiczne oraz niezbędnych do zapewnienia absolwentowi „zatrudnialności” przez całe życie. Przez 25 lat mury IFE opuściło ponad 2500 absolwentów, większość z nich osiągnęła sukces zawodowy, nie tylko w Polsce, ale i zagranicą.