Nowy obszar mózgu

24-10-2017

Laboratorium we Włoszech zajmujące się funkcjonalnym rezonansem magnetycznym odkryło nowy obszar wzrokowy w mózgu. W odkryciu tym ma swój udział polski naukowiec Jan Kurzawski, absolwent IFE PŁ.

Odkryty obszar, tzw. prostriata jest odpowiedzialna za widzenie peryferyjne. Jak wyjaśnia Jan Kurzawski ten obszar mózgu ostrzega nas przed szybko poruszającymi się obiektami, które zauważamy kątem oka.

Jan Kurzawski Jan Kurzawski

foto: arch.

 - Wcześniejsze badania wykazały że prostriata bardzo szybko przesyła informacje do obszarów odpowiedzialnych za motorykę i emocje, co pozwala nam szybko zareagować na nadchodzące niebezpieczeństwo.

Odkrycie może pomóc także w medycynie, jako że prostriata to jeden z pierwszych obszarów mózgu, które mogą ulegać uszkodzeniom podczas choroby Alzheimera.

 

Jan Kurzawski jest absolwentem Inżynierii Biomedycznej na IFE, gdzie podczas stypendium zagranicznego w Bergen wraz z dr. Markiem Kocińskim z Instytutu Elektroniki rozpoczął pracę z rezonansem magnetycznym. Stypendysta korzystał z dofinansowania Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich.

Aktualnie Jan Kurzawski jest członkiem pracującej w Pizie grupy badawczej, która zajmuje się korą wzrokową mózgu. Stypendium doktoranckie Marie-Curie, które sponsoruje jego pracę, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych w Europie.