Nowoczesna edukacja języków obcych

05-11-2019

Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej było organizatorem drugiej edycji międzynarodowej konferencji Lektor High-Tech 2019 dla nauczycieli i metodyków nauczania języków obcych zatytułowanej „Wykorzystanie e-learningu i nowych technologii w nauczaniu języków obcych”.

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem JM Rektora PŁ, Centrum E-Learningu PŁ oraz Stowarzyszenia SERMO.

Przez dwa dni Centrum Językowe PŁ gościło niemal 140 uczestników. Zorganizowaliśmy 6 sesji plenarnych oraz 30 warsztatowych, w których prelegentami byli wybitni specjaliści, metodycy i doświadczeni nauczyciele z pasją. Gości konferencji powitała dyrektor CJ dr Magdalena Nowacka, prof. PŁ, głos zabrali również prorektor ds. nauki prof. Ireneusz Zbiciński oraz dr hab. inż. Jacek Kucharski, prof. PŁ, pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia.

Komitet organizacyjny konferencji, od lewej: Wioleta Fabijańska, Barbara Rosicka-Koczur, Dominika Biernat, Magdalena Nowacka, Magdalena Gałaj, Agnieszka Wajs Komitet organizacyjny konferencji, od lewej: Wioleta Fabijańska, Barbara Rosicka-Koczur, Dominika Biernat, Magdalena Nowacka, Magdalena Gałaj, Agnieszka Wajs

foto: John Speller, także członek kom.org.

Wykłady plenarne, trzy w każdym dniu, poprowadzili: Thom Kiddl (Norwich Institue for Learning Education), dr inż. Rafał Grzybowski (PŁ), Adrian Chróstowski (NGL National Geographic Learning), Anna Popławska (EduNation), Piotr Banasiak (ETS) oraz Radosław Krzyżanowski (Oxford University Press).

Prelegenci zarysowali główne trendy w dziedzinie e-learningu. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. jakie są możliwości i zagrożenia wynikające z tej formy uczenia się, jak wykorzystać Blackboard jako narzędzie wspierające nowoczesne metodologie w nauczaniu języków obcych, a także czym jest gamifikacja i jak się ona sprawdza w nauce języków.

Po wykładach plenarnych uczestnicy mogli wybrać jedną z trzech równoległych sesji warsztatowych, które w sumie poprowadziło 35 prelegentów z całej Polski i z zagranicy. Wśród nich, oczywiście, nie zabrakło przedstawicieli naszego Centrum. Swoje wystąpienia miały Krystyna Breszka-Jędrzejewska, Ewa Muszczynko, Justyna Jaworska, Marta Dziubińska, Danuta Król-Stogidis, Joanna Miłosz-Bartczak, Elżbieta Krawczyk, Magdalena Gałaj oraz John Speller, Szymon Pędziwiatr i Łukasz Wodarczyk.

Założeniem konferencji było także stworzenie uczestnikom możliwości nabycia praktycznych umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu języków. Podczas warsztatów słuchacze ćwiczyli więc jak na zajęciach sprawdzają się narzędzia takie jak H5p, Skype, ed puzzle czy kahoot.

Uczestnicy mieli do dyspozycji stoiska partnerów i sponsorów konferencji – OUP, NGL, Preston Publishing, Egis, ETS, PCG Academia, Vocabite Business Cards, British Council, na których można było się zapoznać z nowinkami na językowym rynku edukacyjnym.

W trakcie uroczystego zakończenia konferencji nasi goście podzielili się z nami swoimi uwagami na temat organizacji imprezy, a my rozdaliśmy upominkowe pakiety od sponsorów.