Nowatorskie badania dla społeczeństwa

25-10-2018

Taki tytuł nosiła doroczna sesja Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej, która odbyła się w auli IFE. W tym roku Stowarzyszenie rozpoczęło nowy cykl spotkań z absolwentami naszej uczelni.

Tradycją Stowarzyszenia Wychowanków PŁ jest organizowanie spotkań informujących absolwentów, głównie tych spoza Politechniki, o nowościach w sferze nauki, organizacji uczelni i wielkich inwestycjach zmieniających nasz kampus. Dotychczas sesje te były połączone z

Na sesję przybyły władze Politechniki oraz prezydent Hanna Zdanowska Na sesję przybyły władze Politechniki oraz prezydent Hanna Zdanowska

foto: Jacek Szabela

wręczaniem Złotych Dyplomów absolwentom, którzy ukończyli studia 50 lat temu. Liczba Złotych Dyplomantów z roku na rok powiększała się, tak jak pół wieku temu powiększała się liczba wydziałów i studentów. Powstał pomysł, aby wręczanie Złotych Dyplomów przenieść na uroczystości wydziałowe, a doroczną sesję organizować nie w Sali Widowiskowej PŁ, lecz na kolejnych wydziałach, których odwiedzenie będzie dla osób nie mających na co dzień kontaktu z uczelnią bardzo ciekawe. Ponadto sesje te będą połączone z wygłoszeniem kilku referatów, powiązanych tematycznie.

prorektor prof. Ireneusz Zbiciński, który opowiedział o czekających uczelnię zmianach i wyzwaniach w świetle nowej ustawy prorektor prof. Ireneusz Zbiciński, który opowiedział o czekających uczelnię zmianach i wyzwaniach w świetle nowej ustawy

foto: Jacek Szabela

W tym roku Stowarzyszenie Wychowanków wybrało Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE, a tematem przewodnim były badania i wynalazki pomagające w życiu społeczeństwa, a więc służące zdrowiu i podnoszące jakość życia. Aula wypełniła się po brzegi absolwentami oraz oficjalnymi gośćmi.

Spotkanie otworzył prezes SW Jacek Szer. Na sesję przybyły władze Politechniki – prorektorzy i dziekani, odwiedziła nas też prezydent Hanna Zdanowska – była wiceprezes Stowarzyszenia i jego Członek Honorowy. Pierwsze przemówienie wygłosił prorektor prof. Ireneusz Zbiciński, który opowiedział o czekających uczelnię zmianach i wyzwaniach w świetle ustawy 2.0. Prezydent Zdanowska zaprezentowała na slajdach piękną i pięknie fotografowaną Łódź i opowiedziała o planach na kolejną kadencję.

Kolejni prelegenci w sposób przystępny i w atrakcyjnych prezentacjach przedstawili kilka wybranych projektów, nad którymi obecnie pracują, a ich wynalazki mają aspekt aplikacyjny. Dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek, prof. PŁ w wykładzie Grafen - krok czy skok do przyszłości technologicznej? przedstawił nowe możliwości technologiczne, jakie niesie grafen i jego zastosowania. Prof. Leszek Podsędkowski zaprezentował przygotowane do produkcji Ortopedyczne miniaturowe urządzenie pomiarowe służące do precyzyjnego wykonania alloplastyki stawu biodrowego. O nowym surowcu włókienniczym, jakim jest coraz popularniejsza wełna alpaki, opowiedział dr hab. inż. Zdzisław Czaplicki, prof. nadzw., a dr inż. Magdalena Owczarek w prezentacji Woda to życie pokazała opatentowany wynalazek My hydro. Z wielkim zainteresowaniem zebrani wysłuchali wykładu prof. Małgorzaty Szynkowskiej Chemia w kryminalistyce, z którego dowiedzieli się, jak technologia wspomaga działania policji.

Sesję zakończył bankiet. Przy pysznych daniach jak zwykle toczyły się długie rozmowy o minionych latach, o tym jak to kiedyś było i o nowych technologiach, które zmieniają jakość naszego życia.