Nowa wizytówka dzielnicy i miasta

23-10-2019

Projekt „Przeszyci Zielenią – woonerf na ul. Stefanowskiego między kampusami A i B” zdobył 2724 głosy w VII edycji Budżetu Obywatelskiego dla Łodzi i zostanie zrealizowany w 2020 r.

 

 

Uroczysta gala podsumowująca VII edycję Budżetu Obywatelskiego odbyła się z udziałem prezydent Hanny Zdanowskiej i przewodniczącego Rady Miejskiej. Autorzy zwycięskich wniosków otrzymali dyplomy i gratulacje za pomysł, który został wybrany spośród ponad tysiąca zgłoszonych z całej Łodzi.

Projekt „Przeszyci Zielenią – woonerf na ul. Stefanowskiego między kampusami A i B” w swoim okręgu (Stare Polesie) uzyskał największą liczbę głosów i skonsumuje prawie cały budżet przypadający na osiedle tj. 2,20 mln zł z dostępnych 2,28 mln zł. Jest to najwyższe finansowanie dla projektu przyjętego do realizacji w skali całego miasta.

W czasie jednej z akcji promujących projekt W czasie jednej z akcji promujących projekt

- Zaproponowaliśmy utworzenie od ul. Radwańskiej do ul. Potza strefy podwórca miejskiego – woonerfu. Odcinek ten stanie się bardziej przyjazny dla pieszych i rowerzystów, z równoczesnym uspokojeniem ruchu samochodowego. Będzie to atrakcyjna przestrzeń dla rekreacji mieszkańców i studentów – mówi Adam Owczarek, kierownik Działu Rozwoju Uczelni oraz pierwszy lider projektu.

Jak zmieni się ten fragment ulicy? Stanie się on bardziej zielony, pojawią się nowe nasadzenia, ławki, stojaki dla rowerów, a lokale gastronomiczne zyskają miejsce na letnie ogródki. Uporządkowane będą miejsca parkingowe.

Adam Owczarek podkreśla – Zdobyliśmy dla naszego projektu duże poparcie w głosowaniu, bo udało nam się zmobilizować środowisko uczelni, zainteresować media, uzyskać poparcie organizacji miejskich, włączyć do działań najemców lokali oraz właścicieli nieruchomości z ul. Stefanowskiego i mieszkańców, którzy chcieli zmian w tym miejscu.

Projekt „Przeszyci zielenią” jest częścią zwycięskiej pracy konkursowej stworzonej przez studentów PŁ w ramach akcji „Włócz się po mieście: warsztaty urbanistyczno-architektoniczne”, organizowanej od pięciu lat przez SKN Gospodarki Przestrzennej Cirkula na PŁ we współpracy z Miejską Pracownią Urbanistyczną w Łodzi.

Woonerf na ul. Stefanowskiego wpisuje się też w koncepcję Green EXPO 2024 Łódź Polska.

- Zainicjowany przez nas fragment zielonej ulicy może stać się przyczynkiem zmiany całej otaczającej przestrzeni. Projekt przewiduje możliwość kontynuacji woonerfu na dalszych odcinkach Stefanowskiego, co stworzy zieloną strefę przeszywającą tkankę miejską, łączącą ze sobą dwa kampusy Politechniki oraz park im. Klepacza i park im. Poniatowskiego, strefę spokoju i wytchnienia od miejskiego zgiełku – wyjaśnia Patryk Wacławiak, drugi lider projektu, student z Wydziału Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska. Poza Patrykiem, w skład zespołu, który opracował koncepcję podczas warsztatów wchodzą: Milena Rypa, Daria Bartosik i Jan Kowalski.