Nominacje profesorskie

20-02-2019

Prezydent Andrzej Duda wręczył 13 lutego pierwsze w 2019 roku nominacje profesorskie. Wśród 55 nauczycieli akademickich oraz pracowników nauki i sztuki, tytuł profesora nauk ekonomicznych odebrała Agnieszka Baruk z Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej.

Prof. dr hab. Agnieszka Baruk zajmuje się marketingiem, zarządzaniem marketingowym oraz nowoczesnymi koncepcjami zarządzania. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Od 2011 roku pracuje w Katedrze Systemów Zarządzania i Innowacji.

Jest autorką ponad 500 artykułów i książek naukowych w języku polskim i angielskim. Zostały one opublikowane przez wiodące wydawnictwa, w tym przez Emerald - jedno z największych na świecie wydawnictw czasopism naukowych z zakresu zarządzania. Jest recenzentką wielu publikacji, które ukazały się w polskich i w zagranicznych czasopismach naukowych, w tym indeksowanych w Web of Science i Scopus.

Prof. Agnieszka Baruk aktywnie uczestniczy w procesie rozwoju kadr naukowych, prowadząc przewody doktorskie oraz włączając młodych naukowców do projektów badawczych, w tym finansowanych przez NCN i NCBiR. Współpracuje jako konsultant lub doradca merytoryczny z wieloma polskimi i zagranicznymi instytutami badawczymi i naukowymi. Jest członkiem rad programowych kilku wiodących czasopism naukowych z zakresu marketingu i zarządzania oraz wielu konferencji związanych z tą tematyką.