Nominacje profesorskie

09-05-2018

Prezydent Andrzej Duda wręczył 25 kwietnia akty nominacyjne 52 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych osób są dwaj naukowcy Politechniki Łódzkiej: profesor nauk technicznych Michał Strzelecki oraz profesor nauk społecznych Andrzej Szymonik.

Prof. Andrzej Szymonik

Droga zawodowa prof. Andrzeja Szymonika przez 38 lat związana była z Siłami Zbrojnymi RP, w których dosłużył się stopnia generała brygady. Na Politechnice Łódzkiej pracuje od 2009 roku w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

Prof. Andrzej Szymonik odbiera nominację Prof. Andrzej Szymonik odbiera nominację

foto: KPRP

Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał w 2001 roku na Politechnice Częstochowskiej, a stopień doktora habilitowanego w roku 2008 na Uniwersytecie Warszawskim.

Ma w dorobku naukowym 171 publikacji. Książki prof. Szymonika zostały sprzedane w nakładzie około 11 000 w niespełna 8 lat. Profesor jest ekspertem w zakresie logistyki przedsiębiorstwa i ekologistki. Wypromował dwóch doktorów, był recenzentem 13 dysertacji i trzykrotnie uczestniczył w postępowaniu habilitacyjnym.

W latach 2007-2008 był członkiem polskiego przedstawicielstwa Organizacji Badań i Rozwoju w NATO, od 2010 roku jest ekspertem w NCBiR. Jest też ekspertem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w obszarze Technologie informacyjno-komunikacyjne.

Za osiągnięcia organizacyjne, dydaktyczne i badawcze był wielokrotnie wyróżniany, jest odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. Michał Strzelecki

Pracuje w Instytucie Elektroniki na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Od 2015 jest zastępcą dyrektora ds. nauki, a od 2016 pełni funkcję prodziekana ds. nauki Wydziału EEIA.

Prof. Michał Strzelecki Prof. Michał Strzelecki

foto: Dorota Serafin-Strzelecka

Zainteresowania naukowe Profesora obejmują przetwarzanie oraz analizę sygnałów i obrazów biomedycznych oraz metody analizy danych. W szczególności interesuje się on zagadnieniami związanymi z analizą tekstury obrazu oraz zastosowaniami i sprzętowymi implementacjami sztucznych sieci neuronowych. Jest autorem i współautorem ponad 200 artykułów naukowych i referatów konferencyjnych.

Brał udział w licznych międzynarodowych programach badawczych oraz projektach finansowanych przez NCN i NCBiR oraz w ocenie projektów międzynarodowych finansowanych przez rząd Chile, a także przez cypryjską Fundację Promocji Badań. W latach 2006-2008 przebywał jako Visiting Professor w Chonbuk National University w Korei Południowej.

Jest ekspertem NCBiR, NCN, MNiSW oraz Sekcji Sygnałów, Układów i Systemów Elektronicznych Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Jest członkiem Towarzystwa Przetwarzania Obrazów (członek zarządu 2012-2016) oraz European Campus Card Association (członek zarządu 2006-2014, wiceprzewodniczący od 2016).

Prywatnie wielbiciel Karkonoszy i Izerów, wędruje po nich latem, a zimą uprawia narciarstwo biegowe.