Nominacja profesorska - dr hab. inż. Jerzy Zgraja

08-04-2021

Postanowieniem z 26 lutego 2021 r. Prezydenta RP tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych otrzymał dr hab. inż. Jerzy Zgraja.

Profesor jest absolwentem Wydziału Elektrycznego PŁ (obecnie WEEIA), na którym, po rocznej pracy w biurze konstrukcyjno-wdrożeniowym, podjął pracę asystenta w Zakładzie Elektrotermii Instytutu Elektroenergetyki. Na Wydziale tym uzyskał stopień naukowy doktora (1988 r.) i doktora habilitowanego (2008 r.) nauk technicznych w zakresie elektrotechniki. Od 2009 r. jest pracownikiem Instytutu Informatyki Stosowanej.

Jego działalność naukowa nakierowana początkowo na zagadnienia związane z efektywnym wykorzystaniem pola elektromagnetycznego do celów grzejnych, została z czasem rozszerzona o energoelektroniczne źródła zasilania, numeryczne metody obliczeniowe sprzężonych zagadnień polowych oraz techniki optymalizacji w numerycznych obliczeniach polowo-obwodowych.

Prof. Jerzy Zgraja Prof. Jerzy Zgraja

foto: Jacek Szabela

 

Prof. Zgraja odbył staże naukowe na Universität Hannover i Universite du Quebec. Jest autorem ponad 120 publikacji naukowych i 2 monografii o tematyce koncentrującej się wokół zagadnień obliczeniowych pola elektromagnetycznego, termicznego i naprężeń cieplnych. Jest twórcą 2 patentów oraz szeregu wdrożeń przemysłowych.

Był kierownikiem 4 grantów badawczych, w tym projektu NCBiR Programu Badań Stosowanych, w ramach którego powstały nowatorskie w skali światowej rozwiązania inteligentnych źródeł zasilania do nagrzewania indukcyjnego.

Od trzech kadencji pełni funkcję przewodniczącego Polskiego Komitetu Elektrotechnologii SEP, jest członkiem stowarzyszonym Komitetu Elektrotechniki PAN, International Union for Electricity Applications UIE oraz członkiem komitetów redakcyjnych dwóch zagranicznych czasopism naukowych.

Odznaczony Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Po pracy lubi spędzać czas w zaciszu domowym, słuchać muzyki, jeździć na rowerze lub konno.