Nominacja profesorska dla dr. hab. inż. Ryszarda Pawlaka

12-03-2021

Prezydent RP postanowieniem z 20 stycznia 2021 nadał nominację profesorską dr. hab. inż. Ryszardowi Pawlakowi.

Profesor jest absolwentem Wydziału Elektrycznego (obecnie EEIA). W 1982 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w roku 2002 doktora habilitowanego. Jak mówi, jego praca naukowa to pasjonująca przygoda w świecie laserów, która trwa już ponad czterdzieści lat.

Za przełomowy moment w rozwoju naukowym uważa staż w największym ośrodku badań laserowych w Europie - Fraunhofer Institut für Lasertechnik w Aachen, który odbył w ramach stypendium DAAD. Odbył także staże w uczelniach w Leningradzie, Berlinie, Braunschweigu, Barcelonie i Gent.

Prof. Ryszard Pawlak Prof. Ryszard Pawlak

foto: arch.prywatne

Zainteresowania naukowe prof. Pawlaka dotyczą oddziaływania promieniowania laserowego z materiałami oraz technologicznych zastosowań laserów w mikroskali. Jest autorem czterech oryginalnych technologii z tej dziedziny. Zdaniem naukowca atrakcyjność wiązki laserowej, jako narzędzia technologicznego w inżynierii materiałowej, wynika z ogromnej koncentracji energii, możliwości oddziaływania na materiał w bardzo krótkim czasie i z precyzją niedostępną dla innych metod.

Jego dorobek naukowy obejmuje 2 monografie, 2 podręczniki akademickie, 35 artykułów, w tym 20 w czasopismach indeksowanych w JCR, 48 referatów opublikowanych w materiałach konferencji międzynarodowych, współautorstwo 3 patentów. Wypromował 2 doktorów.

Prof. Pawlak kierował 6 grantami finansowanymi przez KBN, MNiSW, NCBiR, Europejski Program Rozwoju Regionalnego, European Space Agency.

Od 2007 r. jest dyrektorem Instytutu Systemów Inżynierii Elektrycznej. Był prodziekanem (2005-2008) na WEEIA. Jest członkiem Rady Programowej Centrum Laserowych Technologii Metali Politechniki Świętokrzyskiej i PAN.

Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką „Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej”, Srebrną Honorową Odznaką SEP.

Pozanaukowe zainteresowania to podróże po Polsce i Europie, literatura historyczna i jazda na nartach.