Naukowcy z PŁ zbadali jakość masek ochronnych

23-03-2020

Instytut Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ przeprowadził na prośbę Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi badania właściwości ochronnych masek, które zostały uszyte przez łódzkich społeczników i łódzkie firmy.

Zespół pod kierunkiem prof. Izabelli Krucińskiej określił zdolność filtracyjną masek wyznaczając przenikanie mgły oleju parafinowego i analizując stopień oddychania w warunkach przepływu przez testowaną maskę strumienia zanieczyszczonego powietrza. Głównym celem było określenie jakości i wskazanie najlepszych wzorów, modeli masek, które mogłyby być wykorzystywane do użytku prywatnego.

Jak mówi prof. Izabella Krucińska - W sytuacji panującej pandemii koronawirusa zalecane jest osłanianie twarzy przez osoby znajdujące się w miejscach publicznych. Każda forma ochrony, która może zapewnić nam większe bezpieczeństwo jest wskazana. Należy jednak pamiętać, że maski szyte przez firmy czy osoby, które do tej pory nie specjalizowały się w takiej produkcji, nie zapewniają nam 100% ochrony i co oczywiste nie są przeznaczone dla pracowników z sektora służby zdrowia.

Zdaniem prof. Krucińskiej uzyskanie lepszych właściwości badanych masek można byłoby osiągnąć wprowadzając dodatkową warstwę włókniny filtracyjnej wykonanej z cienkich włókien. Należałoby wówczas ponownie zbadać parametry filtracyjne tych produktów, aby sprawdzić czy nie wzrosły nadmiernie opory przepływu powierza, co skutkowałoby dużą uciążliwością ich użytkowania (utrudnionym oddychaniem).

Badania zostały przeprowadzone 20 marca nieodpłatnie, a ich wyniki przekazano do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.