Najczęściej cytowani na świecie naukowcy z PŁ

23-11-2020

Amerykańscy badacze John P. A. Ioannidis ze Stanford University i Kevin W. Boyack z firmy SciTech Strategies oraz Jeroen Baas z wydawnictwa Elsevier stworzyli ogólnodostępną bazę danych obejmującą najlepszych naukowców pod względem wpływu cytowań publikacji, których są autorami, bądź współautorami. W the World’s Top 2% Scientists jest liczna grupa, niemal 30 profesorów z Politechniki Łódzkiej. 

Swoją pracę pt. Updated science-wide author databases of standardized citation indicators opublikowali w czasopiśmie PLOS Biology, będącym częścią wydawnictwa non-profit o otwartym dostępie. Link do artykułu

W 2 procentach naukowców najlepszych w swojej dyscyplinie badawczej znajduje się ponad 159 tysięcy osób z uczelni i instytutów na całym świecie.

Autorzy opracowania, biorąc pod uwagę wiele wskaźników charakterystycznych dla badań cytowalności, stworzyli algorytm, na podstawie którego powstały dwie tabele, jedna z nich obejmuje znaczenie publikacji naukowca w czasie całej jego kariery zawodowej, druga dotyczy tych publikacji, które ukazały się tylko w 2019 roku.

Na pierwszej z list prestiżowego the World’s Top 2% Scientists odnajdujemy 19 profesorów Politechniki Łódzkiej, a na drugiej 22 nazwiska z PŁ.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że przed rokiem (w grudniu 2019) Politechnika Łódzka została laureatem ELSEVIER Research Impact Leaders Award. Nagroda honoruje uczelnie, których publikacje (z lat 2016-2018) mają największy wpływ na rozpoznawalność polskiej nauki na świecie.

- Gratuluję wszystkim naukowcom, którzy znaleźli się w zestawieniach. Myślę, że w kolejnych latach, o ile takie zestawienia będą się pojawiać, udział naszych pracowników będzie wzrastał, a ma temu pomóc zestaw działań promujących naukę w Politechnice Łódzkiej i system motywacyjny dla naukowców, który wdrażamy i który będzie obowiązywał już od obecnego roku – mówi prof. Krzysztof Jóźwik rektor PŁ.

Prof. Tomasz Kapitaniak, kierownik Katedry Dynamiki Maszyn, najwyżej sklasyfikowany w rankingu naukowiec z PŁ zwraca uwagę

Autorzy rankingu zastosowali złożony algorytm, oprócz indeksu Hirscha uwzględniali także samodzielność w publikowaniu, wydawnictwa książkowe oraz topowe prace, czyli takie, które ukazały się w czasopismach o wysokim prestiżu dla danej dyscypliny. Algorytm ten pokazał m.in. siłę nauk technicznych w Polsce. W pierwszej 5 polskich naukowców (a w pierwszej 3 uwzględniając osoby żyjące) jest dwóch przedstawicieli nauk inżynieryjno-technicznych.

W prestiżowym rankingu w gronie naukowców ocenionych w okresie dotychczasowej kariery znaleźć można 19 nazwisk badaczy związanych z Politechniką Łódzką.

Na liście pojawiają się kolejno:

 1. prof. Krzysztof Matyjaszewski* - przypisany do Cornegie Mellon University, ale także pracownik Wydziału Chemicznego PŁ
 2. prof. Tomasz Kapitaniak*
 3. prof. Janusz M. Rosiak*
 4. prof. Marcin Kamiński*
 5. prof. Andrzej Bartoszewicz*
 6. dr Roland Wohlgemuth*
 7. prof. Maria Mucha *
 8. prof. Wojciech Pisula*
 9. prof. Jan Awrejcewicz*
 10. prof. Jacek Jachymski*
 11. prof. Władysław Kamiński
 12. prof. George J. Anders
 13. prof. Włodzimierz Nakwaski
 14. dr hab. inż. Podsędek Anna*
 15. prof. Danuta Kalemba*
 16. prof. Stanisław Ledakowicz*
 17. prof. Andrzej Górak
 18. prof. Zbigniew Kołakowski*
 19. prof. Michał Tadeusiewicz

Poza osobami wymienionymi wyżej ze znakiem*, na prestiżowej liście obejmującej tylko publikacje w roku 2019 są także (alfabetycznie):

 • dr hab. inż. Anna Fabjańska
 • prof. Beata Gutarowska
 • dr hab. Michał Kaczmarek
 • dr hab. inż. Ewa Korzeniewska
 • dr hab. inż. Dorota Kręgiel
 • prof. Tomasz Kubiak
 • prof. Krzysztof Marynowski
 • dr hab. inż. Andrzej Romanowski

TOP 5 polskich naukowców (w nawiasie kolejne miejsca w rankingu)

 • – Zdzisław Pawlak †, Uniwersytet Warszawski – matematyk (1828)
 • – Tomasz Dietl, IF PAN – fizyk (4588)
 • – Elżbieta Frąckowiak, Politechnika Poznańska - inżynieria chemiczna (5738)
 • – Andrzej Szczeklik † - lekarz (8344)
 • – Antoni Rogalski, WAT – elektronik (9482)