Nagrodzone prace inżynierskie architektów

20-01-2022

Konkurs na Dyplom Inżynierski Roku to wspólna inicjatywa Koła Naukowego Studentów Architektury „IX Piętro” z Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ oraz łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich. Nagradzani są w nim absolwenci kierunków architektura lub architektura wnętrz.

 

 

Prace dyplomowe absolwentów studiów pierwszego stopnia w wielu przypadkach prezentują wysokie wartości merytoryczne i artystyczne. Stało się to inspiracją do zorganizowania konkursu na inżynierskie prace dyplomowe z architektury, zwłaszcza, że liczba tego typu wydarzeń jest niewielka. Jury konkursowe nagrodziło pięć prac dyplomowych.

Jury konkursowe nagrodziło pięć prac dyplomowych.

Nagroda główna

I nagrodę otrzymała inż. arch. Patrycja Czubaj za pracę Zespół ekologicznych mikro-domów (promotor dr inż. arch. Włodzimierz Witkowski). Ideą projektu było stworzenie osiedla dla młodych rodzin, którego zabudowa będzie wygodnym miejscem do mieszkania. Jest on też odpowiedzią na głód mieszkaniowy i niekorzystne trendy na rynku nieruchomości.

Projekt przewiduje wykorzystanie minimalnej przestrzeni niezbędnej do życia oraz ekologicznych i niskokosztowych materiałów. Mikro-domy mają charakter modułowy, pozwalający na rozbudowę. Architektura założenie zaprojektowanego w Katowicach odwołuje się do historycznej zabudowy Śląska. W opinii Jury Patrycja Czubaj pokazuje w swojej pracy mądre i dojrzałe rozwiązanie przestrzenne, wrażliwe społecznie i ciekawe intelektualnie.

Wyróżnienia

Wyróżnienie I stopnia, Karolina Pieniążek Wyróżnienie I stopnia, Karolina Pieniążek

Wyróżnienie I stopnia otrzymała inż. arch. Karolina Pieniążek za pracę I NIE I WIDZIALNY. Projekt budynku użyteczności publicznej oraz koncepcja przebudowy zespołu budynków w celu komemoracji obozu prewencyjnego dla małoletnich Polaków przy ulicy Przemysłowej w Łodzi (promotor dr inż. arch. Joanna Borowczyk). Autorka pracy proponuje ciekawy sposób upamiętnienia terenu byłego obozu dla dzieci, który zniknął, przykryty późniejszą zabudową. W opinii jury praca zawiera elementy dyskusyjne, tym niemniej dojrzałość pracy, klarowność przekazu i czystość podania są na wysokim poziomie.

Wyróżnienie II stopnia, Marta Koślaga Wyróżnienie II stopnia, Marta Koślaga

Wyróżnienie II stopnia otrzymała inż. arch. Marta Koślaga za pracę Projekt górskiego schroniska turystycznego w Dolinie Białej Wody, w Tatrach Słowackich (promotor dr inż. arch. Włodzimierz Witkowski). Praca zyskała uznanie za pokazanie zasady wpisywania w krajobraz budynku przed przystąpieniem do projektowania oraz znakomite przewidywanie i rozwiązanie problemów występujące w tego typu obiektach a dalekie od nie zawsze sprawdzonych rozwiązań podręcznikowych.

Kolejne wyróżnienie II stopnia otrzymała inż. arch. Martyna Piech za pracę Apartament jako uzupełnienie zabudowy pierzejowej (promotor dr hab. sztuki inż. arch. Robert Sobański). Doceniono oryginalność tematu pracy i rozwiązanie przyjęte dla tytułowego apartamentu, który ma charakter biżuterii miejskiej.

Wyróżnienie II stopnia, Martyna Piech Wyróżnienie II stopnia, Martyna Piech
wyróznienie II stopnia, Julia Ratajczyk wyróznienie II stopnia, Julia Ratajczyk

Trzecie wyróżnienie II stopnia otrzymała inż. arch. Julia Ratajczyk za pracę Galeria sztuki na terenie dawnej fabryki Biedermanna przy ul. Smugowej w Łodzi (promotor dr hab. sztuki inż. arch. Robert Sobański). Uznanie Jury wzbudziła dojrzała, ciekawa i nowoczesna forma inspirowana halą szedową, pozbawiona taniej i banalnej imitacji.

Główną nagrodą w konkursie był 3-miesięczny płatny staż projektowy w firmie EKSA.