Nagrodzeni za kształcenie w IT

14-06-2021

Zespół tworzący studia podyplomowe "Nowoczesne aplikacje biznesowe Java/Jakarta EE" został tegorocznym laureatem Nagrody Miasta Łodzi. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia trafiło do pracowników Instytutu Informatyki PŁ: dr. inż. Romana Krasiukianisa, dr. inż. Mateusza Smolińskiego, dr. inż. Marcina Kwapisza i dr. inż. Michała Karbowańczyka.

O potrzebie kształcenia specjalistów w branży IT i działaniach uhonorowanych wręczeniem nagrody pisze dr. inż. Roman Krasiukianis, kierownik Studiów Podyplomowych

Od lat jednym z głównych problemów na rynku pracy jest niedobór wysoko kwalifikowanych specjalistów w branży IT. Jednocześnie, z uwagi na zachodzące zmiany gospodarcze i społeczne, wiele osób nie dostrzega perspektyw dalszego rozwoju w zawodach wykonywanych do tej pory i poszukuje możliwości zdobycia innych kwalifikacji. Oferta w ramach kierunku informatyka stosowana przygotowana przez Wydział FTIMS  PŁ odpowiada na te potrzeby.

Spotkanie w UMŁ, od lewej: dr inż. Michał Karbowańczyk, dr inż. Marcin Kwapisz, dr inż. Roman Krasiukianis, przewodniczący RM Łodzi Marcin Gołaszewski, dr inż. Mateusz Smoliński  (9 czerwca 2021 r.) Spotkanie w UMŁ, od lewej: dr inż. Michał Karbowańczyk, dr inż. Marcin Kwapisz, dr inż. Roman Krasiukianis, przewodniczący RM Łodzi Marcin Gołaszewski, dr inż. Mateusz Smoliński (9 czerwca 2021 r.)

foto: Jacek Szabela

Zespół pracowników Instytutu Informatyki PŁ jest autorem wielu programów kształcenia w specjalnościach deficytowych na rynku pracy oraz jest zaangażowany w dostosowywanie oferty do stale zmieniającego się zapotrzebowania. Początkowo były to kursy specjalistyczne (2003 r.), a następnie studia podyplomowe Administracja systemami GNU/Linux, kształcące specjalistów w zakresie systemów Linux oraz wdrożeń opartych na nich rozwiązań w sieciach przedsiębiorstw (2007 r.).

Obecnie oferta dydaktyczna jest ukierunkowana przede wszystkim na kształcenie poszukiwanych na rynku pracy programistów języka Java. Studia podyplomowe Nowoczesne aplikacje biznesowe Java/Jakarta EE prowadzone są od 2011 r. Ważną rolę w ich doskonaleniu odgrywa współpraca z firmami branży IT z regionu łódzkiego, zrzeszonymi w ICT Polska Centralna Klaster.

Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia były nie tylko bardzo dobre opinie uczestników. W niezależnych raportach zewnętrznych, opracowanych na zakończenie projektu Podyplomowe studia techniczne dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw (2.1.1 PO KL) realizowanego w latach 2010-2011 we współpracy Politechniki Łódzkiej i Politechniki Wrocławskiej, studia Administracja systemami GNU/Linux zostały uznane za jedne z najlepszych wśród 32 ocenianych studiów podyplomowych oferowanych przez obie uczelnie.

Oprócz prowadzenia i rozwijania studiów podyplomowych zespół zrealizował inne przedsięwzięcia przyczyniające się do umocnienia pozycji miasta jako jednego z głównych ośrodków akademickich i biznesowych w obszarze technologii informatycznych. Od lat angażuje się w procesy kształtowania i realizacji programów studiów (w tym wysokospecjalistycznych studiów zamawianych) uwzględniających zapotrzebowanie na specjalistów formułowane przez czołowych przedstawicieli branży działających w regionie łódzkim. Uczestniczy też regularnie w działaniach popularyzujących technologie informatyczne, współorganizując imprezy dla młodzieży, wspierając inicjatywy w makroregionie czy też współtworząc pierwsze publicznie dostępne kursy otwarte online na platformie Nawojka.