Nagrody na urodziny

02-06-2017

W czasie uroczystego posiedzenia Senatu wyróżniający się dorobkiem pracownicy, studenci i absolwenci otrzymują nagrody.

Nagrody JM Rektora Politechniki Łódzkiej

Nagrody obejmujące dokonania w roku 2016 zostały przyznane w konkursie promującym wybitne osiągnięcia i badania prowadzące do wdrożeń oraz wspierające rozwój młodych naukowców.

 • W konkursie o nagrodę za najwyższą liczbę cytowań laureatem został prof. Tomasz Kapitaniak z Wydziału Mechanicznego. Zajął pierwsze miejsce z liczbą cytowań 194.
 • Prof. Tomasz Kapitaniak został też laureatem konkursu o nagrodę dla autora najlepszych publikacji naukowych. Wśród publikacji w roku 2016 miał m.in. jedną za 50, dwie za 40 i dziewięć za 30 punktów.
Nagrodę za najbardziej wartościowe wdrożenie otrzymali prof. Krzysztof Jóźwik oraz prof. Zbigniew Kozanecki. Nagrodę za najbardziej wartościowe wdrożenie otrzymali prof. Krzysztof Jóźwik oraz prof. Zbigniew Kozanecki.

foto: Jacek Szabela

 • Laureatami konkursu o nagrodę dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej zostali: inż. Monika Kamocka z Wydziału Mechanicznego i Łukasz Maślanka z Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (oboje rocznik 1994).
 • Nagrodę za najbardziej wartościowe wdrożenie otrzymali pracownicy z Wydziału Mechanicznego: prof. Krzysztof Jóźwik oraz prof. Zbigniew Kozanecki. Prace obejmowały konstrukcję, wykonanie i montaż stanowisk do badań elementów helikopterów, jak również wykonanie tych badań. Część z tych stanowisk zostanie wykorzystana w procesie certyfikacji elementów używanych w helikopterach produkowanych seryjnie.

Nagrody dla studentów

Wręczono kilkanaście nagród za wybitne osiągnięcia i niedawno obronione prace dyplomowe. Nagrody ufundowały m.in. firmy współpracujące z PŁ, a także osoby prywatne z Polski i zagranicy.

 • Jury Nagrody Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej wybrało Najlepszego Absolwenta 2016 roku. Został nim mgr inż. Maciej Danek z Wydziału Chemicznego.
 • Nagroda Crawforda za najlepszą pracę dyplomową napisaną w języku angielskim przyznawana od 2008 roku została wręczona przez fundatorów: dr Ronalda Crawforda z Uniwersytetu Strathclyde i jego żonę Evelyn. Laureatem nagrody został mgr inż. Paweł Plewiński z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (promotor: prof. Andrzej Napieralski).
Fundatorzy nagrody dr Ronald Crawford i jego żona Evelyn w towarzystwie rektora prof. Sławomira Wiaka wręczyli nagrodę mgr. inż. Pawłowi Plewińskiemu. Fundatorzy nagrody dr Ronald Crawford i jego żona Evelyn w towarzystwie rektora prof. Sławomira Wiaka wręczyli nagrodę mgr. inż. Pawłowi Plewińskiemu.

foto: Jacek Szabela

 • Nagroda im. Currana – Wernera dla najlepszego absolwenta Wydziału Mechanicznego trafiła do mgr. inż. Wojciecha Rydlewicza.
 • Nagroda im. prof. Jerzego Lanzendoerfera została ufundowana przez dr Jadwigę Lanzendoerfer - żonę Profesora, dla najlepszych studentów kończących studia drugiego stopnia na Wydziale Mechanicznym. Jej laureatem zostali inżynierowie Jan Przytulski i Dominik Dziomdziora.
 • Nagroda im. prof. Osmana Achmatowicza przyznawana jest w dwóch kategoriach: za najlepszą pracę dyplomową magisterską oraz inżynierską wykonaną na Wydziale Chemicznym. W tym roku przyznana została dla mgr. inż. Jana Bojanowskiego (promotor dr inż. Łukasz Albrecht), który odebrał nagrodę z rąk sponsora mgr. inż. Mieczysława Wośko, prezesa Polfarmex S.A. z Kutna. Studencki dorobek docenia także firma Atlas. Nagrodę dla inż. Mateusza Pawlaczyka (promotor: dr hab. inż. Beata Kolesińska, prof. PŁ) wręczył wiceprezes firmy – dr inż. Jacek Michalak.
 • Nagroda im. prof. Janusza Szoslanda przyznawana jest za najbardziej kreatywną pracę dyplomową wykonaną na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Otrzymała ją mgr Karolina Wójcik (promotorzy: dr Dorota Taranek, dr Małgorzata Łukawska)
 • Izba Bawełny w Gdyni jest fundatorem nagrody w Konkursie im. Profesora Witolda Żurka za najlepszą pracę dyplomową o tematyce włókienniczej. W czasie uroczystości wyróżniono laureatów także z ubiegłorocznej, II edycji. W 2016 r. pierwsze miejsce zdobyła inż. Natalia Mateuszuk (promotor dr inż. Katarzyna Pieklak), a miejsce drugie zajął inż. Mateusz Aniszewski (promotor dr inż. Waldemar Machnowski). Nagrodę w tegorocznej edycji otrzymała mgr inż. Pamela Miśkiewicz (promotor: dr inż. Agnieszka Cichocka). Wszyscy laureaci są absolwentami Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ.
 • Siedmioro studentów otrzymało Nagrodę im. prof. Władysława Kuczyńskiego za najlepszą pracę magisterską wykonaną na kierunku budownictwo. Sponsorami nagród są Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Łodzi oraz Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. W kategorii prac magisterskich nagrodę II stopnia otrzymał mgr inż. Marcin Piątek (promotor: prof. Zdzisław Więckowski), a Karolina Biegała (promotor: dr inż. Jakub Miszczak) oraz mgr inż. Marcin Matysiak (promotor: dr inż. Marek Sitnicki) zostali laureatami nagrody III stopnia. Za najlepszy dyplom inżynierski nagrodzono inż. Kamila Świniarskiego oraz inż. Norberta Chorąziaka (promotor: dr inż. Anna Kosińska). Inż. Maciej Sobkiewicz (promotor: dr inż. Łukasz Domagalski) otrzymał nagrodę II stopnia. Nagrodę III stopnia przyznano Annie Gałeckiej (promotor: dr inż. Tadeusz Wilczyński).
 • Nagroda Klubu 500-Łódź, stowarzyszenia skupiającego prezesów i dyrektorów firm z województwa łódzkiego przyznawana jest za najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Jej laureatką została mgr Katarzyna Janicka (promotor: dr hab. Zbigniew Leszczyński).
 • Nagroda im. prof. Mieczysława Serwińskiego przyznawana jest za najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Laureatem ufundowanej przez władze Wydziału nagrody został w tym roku mgr. inż. Przemysław Jabłoński (promotor: prof. Zdzisław Pakowski).
 • Nagroda Veolia Energia Łódź została przyznana za najlepszą pracę dyplomową o tematyce energetycznej. Otrzymał ją inż. Michał Rydz (promotor: dr inż. Bartosz Sakowicz), student informatyki z wydziału EEIA.