Nagroda za książkę

15-12-2017

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyróżnił nagrodą za osiągnięcia dydaktyczne prof. Henryka G. Sabiniaka, w szczególności za podręcznik akademicki Przekładnie ślimakowe.

Dzieło liczące ponad 470 stron to pierwsze od wielu lat tak obszerne ujęcie tematyki przekładni. Książka jest efektem wieloletniej pracy prof. Henryka G. Sabiniaka nad napędami maszyn i urządzeń mechanicznych i prezentuje całokształt badań prowadzonych nad tą tematyką. Zdaniem specjalistów jest to kompendium wiedzy pomocne w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatowaniu przekładni.

Opublikowana nakładem Wydawnictwa WNT trzyczęściowa monografia jest szczególnie przydatna dla studentów i pracowników zajmujących się układami przenoszenia mocy, czyli konstruktorów, technologów i służb utrzymania ruchu. W podręczniku zawarte są rozważania autora obejmujące modelowanie i obliczenia rozkładu obciążenia w zazębieniach ślimakowych. Przedstawione są zagadnienia obliczeniowe związane z projektowaniem, konstruowaniem i eksploatacją przekładni. Część trzecia ma, jak to ujął prof. Marian Szczerek opiniujący książkę, charakter interdyscyplinarny i rozciągnięta jest najbardziej w formule redakcyjnej – od monograficznego ujęcia problemów naukowych, poprzez systematyzację wartościową w kontekście edukacyjnym, aż po układ niemal poradnikowy.

Prof. Henryk G. Sabiniak nagrodzony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Prof. Henryk G. Sabiniak nagrodzony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

foto: żródło: MNiSW

 

Z myślą o jakości kształcenia

Prof. Henryk G. Sabiniak od 2014 roku jest dyrektorem nowo powstałego Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych. Wcześniej kierował Katedrą Techniki Ogrzewczej i Wentylacyjnej. Jego aktywna współpraca z przemysłem, obejmująca projekty, ekspertyzy, opinie, doradztwo, także patenty, zaowocowała zbudowaniem 46 nowych stanowisk badawczych w 7 nowo powstałych laboratoriach. Prof. Sabiniak ma też dużą skuteczność w pozyskiwaniu środków finansowych z przemysłu na stypendia naukowe dla doktorantów i studentów. Dzięki nawiązanym kontaktom Instytut realizuje wymianę naukową i studencką z uczelniami w Niemczech, Czechach, Portugalii i Hiszpanii.

 

Osiągnięcia naukowe prof. H.G. Sabiniak opublikował w ponad 200 pracach, obejmujących monografie, książki i artykuły w czasopismach polskich i zagranicznych. Jest też autorem rozdziału w dwutomowym dziele „Higiena Pracy” napisanym po raz pierwszy przez polskich autorów. Dotychczas wypromował on 8 doktorów.