Nagroda Ministra Infrastruktury

14-02-2018

Dr inż. Michał Gołdyn z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska otrzymał Nagrodę Ministra Infrastruktury za pracę doktorską poświęconą stosowaniu betonów o różnej wytrzymałości.

W czasie uroczystej gali otwarcia 27. Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma w Poznaniu, wręczone zostały Nagrody Ministra Infrastruktury. Wyróżnione zostały najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Jednym z laureatów 45. edycji konkursu został dr inż. Michał Gołdyn z Katedry Budownictwa Betonowego PŁ. Nagrodzona została rozprawa doktorska Wpływ różnych betonów płyty stropowej i słupa na nośność monolitycznych połączeń płytowo-słupowych. Promotorem jest dr hab. inż. Tadeusz Urban, prof. PŁ.

Konkurs o Nagrodę Ministra Infrastruktury cieszy się uznaniem środowisk związanych z budownictwem i architekturą, poszukujących rozwiązań innowacyjnych, dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku. Nagrody wręczył minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

- Praca dotyczyła problemu spotykanego w praktyce projektowej, kiedy to słupy wykonane z betonu o wysokiej wytrzymałości przewarstwione są płytami z betonu zwykłego, o wytrzymałości kilkukrotnie niższej - wyjaśnia dr inż. Michał Gołdyn. - Zagadanie to jest szczególnie istotne w przypadku obiektów wielokondygnacyjnych, w których aby ograniczyć rozmiary słupów nośnych wykonuje się je z betonów o wysokiej wytrzymałości.

Płyty stropowe, w których przypadku wytrzymałość betonu nie odgrywa tak istotnego znaczenia, wykonuje się z betonów zwykłych lub lekkich, charakteryzujących się niższą wytrzymałością i większą odkształcalnością. Poza względami technicznymi istotna jest także kwestia kosztów.

W pracy przedstawiono i omówiono na przykładach obliczeniowych autorską koncepcję wymiarowania słupów żelbetowych przewarstwionych betonem o niższej wytrzymałości.

Stosowanie betonów o różnych cechach wytrzymałościowych rodzi istotne problemy natury projektowej. - Powstaje pytanie, jaką wytrzymałość betonu należy założyć w obliczeniach dotyczących słupa? Podejście konserwatywne nakazywałoby wziąć pod uwagę wytrzymałość słabszego z betonów – mówi autor nagrodzonej pracy doktorskiej. - Wykonane przez nasz zespół badania eksperymentalne wykazały jednak, że wielu przypadkach przewarstwienie płyty betonem o niższej wytrzymałości nie musi prowadzić do ograniczenia nośności słupa. Wyniki badań pozwoliły na sformułowanie zaleceń praktycznych. Mogą one być wykorzystane przy rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich.