Modelowanie i symulacje radioekologiczne

25-01-2024

Dr hab. Magdalena Długosz-Lisiecka, prof. PŁ z Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej zajmuje się modelowaniem emisji zanieczyszczeń powietrza izotopami promieniotwórczymi. Ich obecność jest naturalna, choć oczywiście znane są spektakularne przypadki, gdy wzrost promieniotwórczości nastąpił w wyniku działań człowieka. Z uwagi na te potencjalne zagrożenia i fakt, że zanieczyszczenie powietrza i zmiany klimatu są ze sobą powiązane, konieczność monitorowania i analizowania tego czym oddychamy wydaje się oczywista.

Badaczka, korzystając z finansowania uzyskanego w II edycji ECIU Researcher Mobility Fund na Politechnice Łódzkiej wyjedzie do Uniwersytetu w Aveiro w Portugalii. Będzie tam prowadzić badania symulacyjne, których wyniki zostaną porównane z wynikami monitoringowymi posiadanej bazy danych. Baza ta zawiera moce dawki zanieczyszczeń występujących w określonych warunkach meteorologicznych, zebrane na terenie Łodzi.

Prof. PŁ Magdalena Długosz-Lisiecka w centrum dydaktycznym przy reaktorze Triga w Słowenii. Ekspozycja poświęcona zabezpieczeniu odpadów promieniotwórczych. Prof. PŁ Magdalena Długosz-Lisiecka w centrum dydaktycznym przy reaktorze Triga w Słowenii. Ekspozycja poświęcona zabezpieczeniu odpadów promieniotwórczych.

foto: arch. prywatne

Prof. PŁ Magdalena Długosz-Lisiecka podkreśla

Chcę skorzystać z doświadczeń zespołu CESAM - Centre for Environmental and Marine Studies, w zakresie modelowania dystrybucji skażeń, pyłów, gazów w atmosferze w dużej skali i dużej zmienności warunków pogodowych. Elementem około dwutygodniowego wyjazdu będzie, zarządzanie bazą typu BIG DATA, która posłuży dalej do badań chemometrycznych, w których, za pomocą metod matematycznych i statystycznych, zostaną wskazane czynniki zmienności, np. przyczyny wzrostu mierzonych wartości mocy dawki w przyziemnej warstwie atmosfery.

Jak zaznacza, równie ważnym elementem wizyty jest zdobycie nowych doświadczeń z zakresu modelowania emisji zanieczyszczeń, w tym doboru modeli i narzędzi.

Portugalski ośrodek słynie z rozwijania doskonałych międzynarodowych badań, nad biosferą, atmosferą, hydrosferą, litosferą i antroposferą.

- Mocną stroną CESAM jest rozwój wiodących badań w dziedzinie nauk o środowisku i morzu, w zakresie adaptacji i łagodzenia zmian klimatycznych, procesów i modelowania atmosferycznego, procesów środowiskowych i dystrybucji zanieczyszczeń – mówi prof. PŁ Magdalena Długosz-Lisiecka. - Zagadnienia te w aspekcie radioekologicznym realizuję już od szeregu lat, ale rozwój modeli i narzędzi w procesie jakim jest predykcja jest bardzo dynamiczny i wymaga dużego stopnia specjalizacji i wszechstronnej wiedzy.

W CESAM pracuje ponad 500 naukowców, doktorantów, specjalistów z wielu dziedzin, posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie badań podstawowych i stosowanych w naukach przyrodniczych i społecznych, co stanowi wyjątkowy atut tego laboratorium badawczego będącego częścią  uniwersytetu w Aveiro. Od 2014 roku CESAM jest oceniany przez FCT (Fundacja na rzecz Nauki i Technologii) jako jednostka „doskonała”.

Zapytana o plany związane z pobytem w portugalskiej uczelni prof. PŁ Magdalena Długosz-Lisiecka mówi

- W ostatnim czasie zbudowałam bazę dla czterech miejscowości, która zawiera około 85 000 rekordów i 30 zmiennych każda. W trakcie wizyty chciałabym wspólnie z dr Davidem Carvalho z zespołu CESAM dokonać analizy tej bazy, wykorzystując nowe systemy do modelowania. Analiza ta będzie uwzględniać czynniki zmienności, modelowanie zmian stężeń, predykcję wartości i modelowanie dystrybucji izotopów promieniotwórczych w atmosferze.

Jednym z celów ECIU Researcher Mobility Fund jest intensyfikacja współpracy międzynarodowej. Na to także liczy prof. PŁ Magdalena Długosz-Lisiecka.

Chciałabym, aby wspólne badania przerodziły się w stałą współpracę, chociażby w zakresie publikacji naukowych, czy grantów badawczych.