Mobilni z Erasmusem

06-12-2019

Program Erasmus+ sprzyja międzynarodowym kontaktom i rozwojowi zawodowemu. Chętnie korzystają z niego studenci i kadra Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Tak było we Lwowie i w La Rioja, gdzie doświadczenia zbierały pracownice Instytutu Architektury Tekstyliów

Artystyczne warsztaty w Hiszpanii

Dr Marta Miaskowska (w środku) prowadzi warsztat Social Media Portrait Dr Marta Miaskowska (w środku) prowadzi warsztat Social Media Portrait

foto: www.esdir.eu

Dr Marta Miaskowska wzięła udział w tygodniowych warsztatach zorganizowanych w hiszpańskiej uczelni artystycznej Escuela Superior de Diseño de La Rioja.

Wyjazd na WorkShop Week odbył się ramach programu Erasmus+. Cykl zajęć dotyczył komunikacji wizualnej i był prowadzony przez 12 specjalistów z Belgii, Portugalii, Turcji, Japonii, Stanów Zjednoczonych i Polski. Na warsztatach dr Marta Miaskowska pracowała z grupą hiszpańskich studentów pracowała nad ruchomymi portretami przeznaczonymi do mediów społecznościowych. Każdy uczestnik musiał stworzyć własną serię animowanych postów przy użyciu różnych narzędzi z rodziny Adobe. Warsztaty w Hiszpanii służyły nie tylko wymianie doświadczeń i wiedzy, ale także promocji anglojęzycznych studiów na wzornictwie w Politechnice Łódzkiej. Poza efektami pracy w formie świetnych projektów, ważne jest nawiązanie nowych kontaktów z myślą o kolejnych międzynarodowych projektach.

Change we Lwowie

. .

Dr Aleksandra Wereszka zaprezentowała w lwowskiej Galerii Pory Roku swoją kolekcję ubioru Change.

Wystawa odbyła się na zaproszenie prof. Zenoviya Shulha z Wydziału Tkaniny Artystycznej Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych. Na tej uczelni dr Aleksandra Wereszka wystąpiła z cyklem wykładów dla studentów. Pobyt we Lwowie, który odbył się w ramach wymiany kadry akademickiej z programu Erasmus+ stworzył możliwość wzmocnienia współpracy, nawiązania nowych kontaktów oraz promocji Wydziału i Politechniki Łódzkiej. W 2020 roku planowane jest zorganizowanie we Lwowie wystawy prac naszych studentów wzornictwa oraz wspólnych warsztatów dla studentów.

Modelką, która prezentowała kolekcję Change była Katarzyna Krzywańska - mistrzyni świata, Europy i Polski w karate tradycyjnym. Zdjęcia wykonał Bartosz Chudzik- student na kierunku wzornictwo w PŁ, a autorką stylizacji oraz koncepcji artystycznej sesji była Aleksandra Wereszka.

Lider Mobilności

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów otrzymał tytuł Lidera Mobilności PŁ w kategorii wyjazdy na studia Erasmus+ oraz Vice-Lidera Mobilności PŁ w kategorii wyjazdy na praktyki studenckie Erasmus+ za rok akademicki 2018/2019. Nagrodę z rąk prorektora ds. kształcenia prof. Grzegorza Bąka odebrała prodziekan ds. studenckich dr inż. Barbara Niekraszewicz i koordynatorzy wymiany, których starania w dużym stopniu przyczyniły się do sukcesu Wydziału.