Mistrzowie dydaktyki

17-09-2019

Od kilku miesięcy nasza uczelnia realizuje projekt Mistrzowie Dydaktyki finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój w ramach działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Ponieważ projekt okazał się sukcesem, PŁ otrzymała zgodę na dofinansowanie jego II edycji.

Celem inicjatywy Mistrzowie Dydaktyki jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania innowacyjnych metod dydaktycznych.

 

... ...
Mistrzowie dydaktyki przed gmachem IFE Mistrzowie dydaktyki przed gmachem IFE

foto: Małgorzata Malczyk-Spodenkiewicz

Rolę koordynatora I edycji projektu pełni Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej, które obejmie pieczę także nad jego II edycją. Projekt ma charakter wdrożeniowy i realizowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z udziałem 1000 nauczycieli akademickich z 40 uczelni w Polsce.

Głównym założeniem Mistrzów Dydaktyki jest wypracowanie przez zaangażowaną w projekt kadrę akademicką nowatorskich rozwiązań w pracy ze studentami. Proces przygotowania i wdrażania zadań projektowych polega na wymianie potencjału naukowego tytułowych Mistrzów dydaktyki. Zgodnie z określonymi kryteriami naboru PŁ w I edycji wskazała 24 nauczycieli akademickich, którzy przeprowadzą zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu ze studentami naszej uczelni. Do udziału w II edycji zakwalifikowało się kolejnych 22 nauczycieli.

W projekcie istnieje możliwość udziału nauczycieli w szkoleniach zorganizowanych przez MNiSW, we współpracy z uczelniami europejskimi. Są to uczelnie z pierwszej setki rankingu szanghajskiego. Dzięki temu współdziałaniu został stworzony i przetestowany wstępny model stosowania metody tutoringu.

Mistrzowie dydaktyki z PŁ wypracowali strategię działania podczas zagranicznych wizyt studyjnych z udziałem ekspertów zewnętrznych z renomowanych uczelni m.in. w Ghent University (Belgia), University of Groningen (Holandia), University College London (Wielka Brytania), Aarhus University (Dania). Nauczyciele brali również udział w szkoleniach on-line oraz konferencjach dedykowanych kadrom przyszłości. Te działania przygotowały ich do realizacji etapu wdrożeniowego z udziałem studentów, który rozpoczyna się wraz z nowym rokiem akademickim 2019/2020. Wyjazdy nauczycieli PŁ na szkolenia w ramach II edycji projektu rozpoczną się w semestrze zimowym.