Mikroturbina z Łodzi najlepsza w Holandii

20-07-2017

Studenci z Politechniki Łódzkiej powtórzyli ubiegłoroczny sukces i wygrali międzynarodowy konkurs turbin wiatrowych w Holandii.

Zawody International Small Wind Turbine Contest 2017 organizowane przez NHL University of Technology w Leeuwarden gromadzą drużyny z wiodących europejskich ośrodków badawczych.

Zwycięski zespół GUST Zwycięski zespół GUST

foto: arch. GUST

GUST (Generative Urban Small Turbine) to projekt realizowany przez studentów i doktorantów z Wydziału Mechanicznego, Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Organizacji i Zarządzania oraz IFE. Zespół składa się z 18 członków oraz 4 opiekunów merytorycznych.

- Udział w konkursie stwarza wiele możliwości zdobycia doświadczeń z zakresu konstrukcji małych turbin wiatrowych. Możemy zaznajomić się z różnymi koncepcjami projektowymi prezentowanymi przez naszych kolegów z uczelni technicznych, m.in. z Danii, Holandii i Egiptu. Jest to także szansa rozwoju współpracy naukowo-badawczej z czołowymi europejskimi ośrodkami naukowymi – mówią studenci Politechniki Łódzkiej.

Zdaniem zespołu GUST istotnym efektem projektu jest przygotowanie prototypu turbiny wiatrowej, przeznaczonego do dalszych badań oraz ewentualnych wdrożeń. – Założenia konkursu obejmują zaproponowanie rozwiązania wydajnego energetycznie i uzasadnionego ekonomicznie, które może zmienić sposób postrzegania i przyszłość energetyki wiatrowej – podkreślają konstruktorzy.

Konkurs składał się z trzech części. Zadaniem drużyn było zaprojektowanie przydomowej turbiny wiatrowej i przygotowanie dokumentacji. Następnie należało ją zbudować oraz sporządzić raport techniczny. Bardzo ważnym etapem konkursu i praktycznym sprawdzianem konstrukcji była seria testów w tunelu aerodynamicznym holenderskiego Uniwersytetu w Delft. Wszystkie zespoły muszą na koniec zaprezentować swoje projekty.

- Wszystkie elementy podlegały ocenie międzynarodowego jury złożonego z przedstawicieli świata nauki i przemysłu– podkreślają studenci z zespołu GUST.

Łódzka mikroturbina wiatrowa ma być wykorzystywana na obszarze zurbanizowanym. To założenie wpisuje się w rosnące zapotrzebowanie na odnawialne źródła energii.