Międzynarodowe seminarium doktorantów

23-05-2018

Do Politechniki Łódzkiej przyjechało na trzydniowe seminarium ponad 60 doktorantów i profesorów z ośrodków naukowych najbardziej liczących się w tematyce technologii elastomerów i gumy. Goście przyjechali z całej Europy: z Holandii, Niemiec, Austrii, Francji, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Hiszpanii i Słowacji.

Elastomery to materiały, które dzięki zdolności do elastycznego powrotu nawet po bardzo dużych odkształceniach (rzędu kilkuset procent) znajdują bardzo szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Są wykorzystywane m.in. w przemyśle samochodowym, chemicznym, tekstylnym, w produkcji materiałów izolacyjnych, zabezpieczających pod względem termicznym, mechanicznym czy przed działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych. Badania nad ich innowacyjnymi właściwościami prowadzone są przez wiodące ośrodki naukowe we współpracy z przemysłem.

- Część doktorantów realizuje swoje prace we współpracy z takimi potentatami jak firmy oponiarskie: Continental, Pirelli, Apollo Tyres, Nokyan Tyres, producentami kauczuków: Trinseo, Synthos, Lanxess, czy też surowców stosowanych przez przemysł gumowy: Evonik, DuPont i Rhodia – mówi prof. Dariusz Bieliński - organizator wydarzenia, prodziekan ds. nauki  i innowacji na Wydziale Chemicznym PŁ.

Seminarium miało na celu zapoznanie uczestników z tematyką prac doktorskich prowadzonych w grupach badawczych, reprezentujących najważniejsze europejskie ośrodki naukowe, zajmujące się technologią i chemią elastomerów i gumy. Zaplanowano 33 wystąpienia doktorantów, którzy przedstawiając wyniki uzyskane podczas prac nad doktoratami mogli skorzystać z doświadczenia i wiedzy obecnych na sali naukowców.

W czasie otwarcia seminarium przemawiał prof. Dariusz Bieliński W czasie otwarcia seminarium przemawiał prof. Dariusz Bieliński

Profesorowie z zagranicznych uczelni, mający duże doświadczenie w prowadzeniu prac doktorskich we współpracy z firmami przemysłowymi, chętnie dzielili się swymi spostrzeżeniami na temat studentów, ich przygotowania do studiów i modeli studiowania.

Prof. Jacques Noordermeer z Holandii (University of Twente) mówiąc o swej pracy z doktorantami, podkreślił, jak ważne jest dobre rozeznanie w literaturze i zbudowanie planu pracy oraz danie młodemu naukowcowi maksimum swobody, przy równoczesnym sprawdzaniu postępów w pracy. Jak powiedział – niektórzy studenci nie wymagają wiele opieki, ale mają 1-2 w ciągu roku progress meetings z partnerami przemysłowymi. Podkreślił też, że wśród wielu zagranicznych studentów na jego uczelni studenci z Polski są na ogół na dobrym poziomie i potrafią solidnie pracować. Szczególnie ciekawe są opinie prof. Anke Blume, która łączy pracę w University of Twente z pracą w Evonik Industries w Kolonii. Jej zdaniem potrzebna jest równowaga pomiędzy spełnieniem wymagań partnera przemysłowego i swoboda w realizacji projektu. Myślenie niestandardowe (thinking out of the box) jest jej zdaniem dobrym narzędziem naukowca. Ważnym zagadnieniem jest też swoboda naukowa studentów w publikowaniu wyników badań. Tu również musi być zachowany balans między żądaniami przemysłu i niezależnością naukową doktoranta.

Dr Essi Sarlin z Tampere University of Technology (Finlandia) zwróciła uwagę na wspólne promotorstwo opiekuna z uczelni i z przemysłu. Taki ko-promotor może znacznie pomóc w rozwinięciu projektu, zwłaszcza na początku pracy, później student jest już bardziej samodzielny.

Celem seminarium była nie tylko wymiana spostrzeżeń i zdobywanie doświadczeń, ale również promocja Łodzi (wycieczka ulicą Piotrkowską oraz zwiedzaniem Centrum Nauki i Techniki EC1) i pokazanie naszego miasta z jak najatrakcyjniejszej strony, zarówno pod względem turystycznym, jak i jako miejsca na odbywanie staży, praktyk i wymiany studentów i naukowców.

Współpraca Politechniki Łódzkiej z partnerami zagranicznymi w dziedzinie technologii elastomerów dobrze się rozwija. – Nasi absolwenci odbywają staże naukowe w University of Twente w Holandii, gdzie prowadzą badania związane z wykonywanym doktoratem lub pracą magisterską. Aktualnie jeden z naszych młodych naukowców odbywa roczny staż postdoktorski w University of Twente, a kolejna osoba realizuje pracę doktorską we współpracy z firmą Goodyear, która dofinansowuje badania i Deutsches Institute für Kautschuktechnologie. Politechnika Łódzka wspólnie z uczelniami z Holandii , Słowacji oraz Hiszpanii, w porozumieniu z firmami Rhodia, Nokyan Tyres, Harburg Freudenberger i Trinseo, złożyła wniosek o European Training Network (ETN) Joint Doctorate Programme – mówi prof. Bieliński.