Menedżerowie na boisku

08-07-2019

W 20-osobowej kadrze piłkarskiej, która dla Politechniki Łódzkiej wywalczyła wicemistrzostwo Polski w typie UTE, było aż 8 zawodników Sparty Łódź. Warto przypomnieć dokonania tego studenckiego klubu, pierwszego jaki powstał na uczelni.

Klub Sportowy OiZ PŁ Sparta Łódź został założony w 2011 r. przez studentów Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Inicjatorami powołania uczelnianego klubu piłkarskiego byli: Dominik Kowalczyk, Maciej Marszałek i Artur Marcinkowski, którzy zostali wsparci przez dziekana prof. Ryszarda Grądzkiego oraz prodziekana dr. inż. Marka Sekietę. W klubie grają studenci, pracownicy i absolwenci Politechniki Łódzkiej, ale na boisku nikt nie krzyczy „Panie dziekanie (do grającego w drużynie prodziekana dr. inż. Macieja Bieleckiego, byłego zawodnika łódzkiego Widzewa) proszę podać piłkę”. Panuje koleżeńska atmosfera i duch walki. Trenerem zawodników jest Sławomir Ścieszko.

Celem Klubu, oprócz rozwijania zdolności piłkarskich zawodników, jest doskonalenie umiejętności organizacyjnych i kierowniczych. Klub stał się swoistym „poligonem doświadczalnym” dla przyszłych menedżerów, którzy uczą się jak zarządzać stowarzyszeniem. Każdego roku widać ogromne zaangażowanie wielu osób, które przynosi oczekiwane efekty. KS Sparta Łódź skupia studentów, którzy chcą godnie reprezentować obecny Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

„Spartanie” podejmują różne inicjatywy, zdobywając doświadczenie i rozpoznawalność w środowisku sportowym. Pozyskują sponsorów oraz kontraktują nowych piłkarzy z wyższych lig. Nowym projektem dla dzieci jest szkółka piłkarska połączona z warsztatami edukacyjnymi. Inicjatywę tę wyróżnia to, że zajęcia prowadzone są bezpłatnie. Studenci prowadzą treningi w ramach wolontariatu. W sezonie 2018/2019 Klub prowadził aż pięć grup młodzieżowych skupiających blisko setkę dzieci.

Od sezonu 2012/2013 Sparta gra w I grupie łódzkiej Klasy A. W obecnym sezonie piłkarze zakończyli rozgrywki na miejscu 8.