Medalowy sukces na azjatyckich wystawach

15-02-2018

Technologie z Politechniki Łódzkiej zostały docenione na międzynarodowych wystawach innowacji i wynalazków zorganizowanych kolejno w Seulu, Hong Kongu i Bangkoku. Przedstawione rozwiązania mogą znaleźć zastosowanie w medycynie oraz być wykorzystane w różnych dziedzinach przemysłu.

Technologie zaprezentowane podczas targów w Bangkoku (International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition 2018), Seulu (Seoul International Invention Fair 2017) oraz Hongkongu (International Invention Design Competition 2017) zostały zakwalifikowane w projekcie Inkubator Innowacyjności +do wsparcia w zakresie prac przedwdrożeniowych. Projekt ten realizowany jest przez Politechnikę Łódzką, Centrum Transferu Technologii PŁ Sp. z o.o. oraz Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie ramach PO Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Dorobek medalowy

W nawiasach podajemy numery ŻU, w których znaleźć można szerszy opis nagrodzonych technologii

  • Złoty medal w Hong Kongu i Bangkoku przyznano za Biotekstroniczny system do profilaktyki i wspomagania leczenia zapaleń dolnych dróg moczowych. Autorzy: mgr inż. Emilia Frydrysiak, prof. PŁ Krzysztof Śmigielski, dr hab. inż. Michał Frydrysiak. (ŻU 141)
  • Wynalazek nagrodzony złotym medalem w Hong Kongu i Seulu, a w Bangkoku medalem srebrnym oraz nagrodą specjalną Honor of Invention stowarzyszenia World Invention Intellectual Property Associations to Urządzenie do pomiaru zmiany położenia kości udowej podczas endoprotezoplastyki całkowitej stawu biodrowego. Autorzy: prof. Leszek Podsędkowski, dr n.med. Michał Panasiuk, dr inż. Agnieszka Kobierska, mgr inż. Adam Niewola, inż. Mateusz Szaniewski. (ŻU 138)
  • Uznanie w Hong Kongu zyskał Lekki kompozyt konstrukcyjny z wypełnieniem mineralnym. Poza złotym medalem technologia została wyróżniona specjalnymi nagrodami: organizatorów wystawy oraz Narodowego Uniwersytetu Naukowo-Technologicznego z Rosji. Na wystawie w Bangkoku rozwiązanie nagrodzono srebrnym medalem.

Współcześni inżynierowie stawiają na rozwój i stosowanie w przemyśle lekkich kompozytów konstrukcyjnych. Potencjał aplikacyjny jaki niosą kompozyty pozwala na zastosowanie ich w wielu dziedzinach inżynierii, m.in. do budowy lekkich konstrukcji, do pochłaniania energii czy też wykorzystywania ich jako izolacji termicznej. Naukowcy z PŁ opracowali metodę wytwarzania kompozytu na osnowie metalowej wypełnionej dodatkami mineralnymi, takimi jak np. perlit i wermikulit ekspandowany lub ich skoagulowanymi pyłami (według opracowanej również przez autorów metody wytwarzania granulowanego perlitu z odpadu perlitowego), które stanowią odpad poprodukcyjny podlegający utylizacji. Autorzy: prof. PŁ Jacek Sawicki, dr hab. inż. Konrad Dybowski, dr inż. Mariusz Stegliński, mgr inż. Anna Staszczyk dr inż. Andrzej Obraniak.

  • Złoty medal na Tajlandzkiej wystawie i srebrny w Hong Kongu przyznano za opracowanie Mieszanka celulozowa do produkcji kształtek rurowych oraz złączek o przekroju okrągłym, stosowanych w układach wlewowych w odlewnictwie. Autorzy: prof. PŁ Jacek Sawicki, mgr inż. Zbigniew Zawieja. ( ZU 140)
  • Złoty medal na wystawie w Seulu oraz srebrny medal na wystawach w Hong Kongu i Bangkoku otrzymał Optomechatroniczny sposób bieżącej kontroli jakości obróbki strumieniowo-ściernej. Autorzy: prof. PŁ Jacek Sawicki, dr inż. Robert Olbrycht, mgr inż. Paulina Byczkowska, mgr inż. Antoni Rzepkowski. (ŻU 140)

Poza tymi technologiami wspartymi przez projekt Inkubator Innowacyjności + na wystawie w Seulu złoty medal przyznano za rozwiązanie pt.: Cytrynian trisodowy przeciw infekcyjnym kamieniom moczowym i mechanizm jego działania. Autorami są prof. PŁ Jolanta Prywer, mgr. inż. Marcin Olszyński, prof. AJD Ewa Mielniczek-Brzóska. Drugi projekt prof. Prywer Kurkumina przeciw Proteus mirabilis podczas krystalizacji struwitu - głównego komponentu infekcyjnych kamieni moczowych opracowany wspólnie z dr hab. Agnieszką Torzewską, prof. UŁ otrzymał medal srebrny. (ŻU 142)