Medale na IWIS 2017

03-11-2017

11. edycja Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS 2017 zgromadziła wystawców z 32 państw. Wynalazki opracowane w Politechnice Łódzkiej znalazły uznanie i otrzymały medale.

Wystawa organizowana jest przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Politechniką Warszawską. Naukowcy z PŁ wrócili z bogatym dorobkiem 8 medali.

Teksty przybliżające nagrodzone rozwiązania publikujemy w dalszej części ŻU.

Medal Platynowy

  1. Mieszanka celulozowa do produkcji kształtek rurowych oraz złączek o przekroju okrągłym, stosowanych w układach wlewowych w odlewnictwie opracowana w Instytucie Inżynierii Materiałowej Wydziału Mechanicznego PŁ. Twórcami wynalazku są: dr hab. inż. Jacek Sawicki i mgr inż. Zbigniew Zawieja.

(Ten temat był prezentowany w ŻU 140)

  1. Proteza tchawicy z bionanocelulozy opracowana w Instytucie Biochemii Technicznej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności przez zespół w składzie: dr n. med. Marek Kołodziejczyk, prof. Stanisław Bielecki, mgr inż. Teresa Pankiewicz, dr inż. Przemysław Rytczak, dr inż. Karolina Ludwicka.

Medal Złoty z wyróżnieniem

  1. Ultralekki układ przeniesienia napędu. Autorami rozwiązania są naukowcy z Instytutu Inżynierii Materiałowej oraz Instytutu Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego: dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek, dr hab. inż. Witold Pawłowski - prof. PŁ, dr inż. Mariusz Stegliński, mgr inż. Jakub Sikorski.
  2. Cytrynian trisodowy przeciw infekcyjnym kamieniom moczowym i mechanizm jego działania. Wynalazek powstał we współpracy naukowców z Politechniki Łódzkiej i Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Autorami są  dr hab. inż. Jolanta Prywer, prof. PŁ i doktorant mgr. inż. Marcin Olszyński z Instytutu Fizyki Wydziału FTIMS oraz dr hab. Ewa Mielniczek-Brzóska, prof. AJD.

Medal Złoty

  1. Kurkumina przeciw Proteus mirabilis podczas krystalizacji struwitu - głównego komponentu infekcyjnych kamieni moczowych. Wynalazek powstał we współpracy dwóch łódzkich uczelni, a jego autorkami są: dr hab. inż. Jolanta Prywer, prof. PŁ oraz dr hab. Agnieszka Torzewska, prof. UŁ.

Medal srebrny

  1. Wyznaczanie struktury przepływu wewnątrz struktury naczyniowej pacjenta. Twórcami opracowania powstałego w Instytucie Maszyn Przepływowych są: dr inż. Damian Obidowski, prof. Krzysztof Jóźwik, dr inż. Rafał Dychto, dr inż. Daniel Jodko, dr inż. Anna Karczemska, dr inż. Piotr Reorowicz, dr inż. Dariusz Witkowski.
  2. Rurki z bionanocelulozy do regeneracji uszkodzonych nerwów obwodowych. Wynalazek powstał w Instytucie Biochemii Technicznej. Twórcami są: dr inż. Karolina Ludwicka, dr n. med. Marek Kołodziejczyk, Zbigniew Pasieka, prof. Stanisław Bielecki.

Rozwiązanie to otrzymało wyróżnienie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Medal Brązowy

  1. Optomechatroniczny sposób bieżącej kontroli jakości obróbki strumieniowo-ściernej opracowany przez Instytut Inżynierii Materiałowej i Instytut Elektroniki PŁ. Twórcy: dr hab. inż. Jacek Sawicki, dr inż. Robert Olbrycht, mgr inż. Paulina Byczkowska, mgr inż. Antoni Rzepkowski. Rozwiązanie chronione jest europejskim zgłoszeniem patentowym EP 17020114.9 i jest obecnie w fazie komercjalizacji (Ten temat był prezentowany w ŻU 140).