Mapa drogowa dla miast bez rtęci

29-11-2023

W końcu listopada 2023 roku odbyło się dwudniowe spotkanie przedstawicieli władz Miasta Krakowa z członkami europejskiego konsorcjum realizującego projekt „Complex Awareness Raising and Behaviour Change for the Mercury-Free City Environment (LIFE MERCURY-FREE)”, czyli „życie bez rtęci".

 

 

.

.

Celem spotkania było zatwierdzenie „Mapy Drogowej” dla miast partnerskich w projekcie, w tym dla Łodzi i Krakowa, dotyczącej działań związanych z usuwaniem z gospodarstw domowych artykułów zawierających rtęć. Konsorcjum łączy siły partnerów: Politechniki Łódzkiej (lider projektu), Lviv Polytechnic National University (Ukraina), Ivano-Frankivsk Academy Ivana Zolotoustoho (Ukraina), Innovation HIVE - Kypseli Kainotomias (Grecja), Universidade De Evora (Portugalia), Universita Degli Studi Di Camerino (Włochy) oraz Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Prorektor AGH prof. Rafał Wiśniowski w przesłanym do uczestników liście podkreślił, że temat podejmowany w projekcie wpisuje się w działalność Akademii Górniczo-Hutniczej związaną z ochroną środowiska, co jest kontynuacją prac znanego geologa prof. Walerego Goetla, byłego rektora AGH. O działalności uczelni, w tym Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska mówiła prodziekan Wydziału dr hab. inż. Ewa Adamiec, prof. AGH. Założenia projektu oraz zadania, które stoją przed konsorcjum przedstawił lider projektu prof. Volodymyr Mosorov z Politechniki Łódzkiej.

Problemy związane ze zwiększoną zawartością rtęci w środowisku omówił dr hab. inż. Jerzy Górecki, prof. AGH, który opowiedział m.in. jak organizmy kontaminują ten niebezpieczny pierwiastek oraz pokazał drogi, którymi rtęć przedostaje się do środowiska, z naciskiem na działalność człowieka.

Prof. Volodymyr Mosorov, koorydnator projektu Prof. Volodymyr Mosorov, koorydnator projektu

foto: arch. autora

Dr hab. inż. Jerzy Górecki, prof. AGH z Wydziału Energetyki i Paliw Dr hab. inż. Jerzy Górecki, prof. AGH z Wydziału Energetyki i Paliw

foto: arch. autora

W drugim dniu uczestnicy gościli przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o.: Violettę Zygułę, kierującą Referatem Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Czystości Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu, Marka Kabacińskiego, wiceprezesa Zarządu i dyrektora eksploatacyjnego MPO oraz Tomasza Chrustka, kierownika Zakładu Odpadów Wielkogabarytowych oraz Usług Dodatkowych.

Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, dr hab. inż. Ewa Adamiec, prof. AGH Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, dr hab. inż. Ewa Adamiec, prof. AGH

foto: arch. autora

Wiceprezes MPO przedstawił rozwiązania i problemy związane z polityką gospodarowania odpadami w tak dużym mieście jak Kraków. Uczestników szczególnie zainteresowały rozwiązania związane z utylizacją niebezpiecznych odpadów, potencjalnie zawierających rtęć, tj. urządzeń elektronicznych i świetlówek. Doceniono tak ciekawe rozwiązania, jak Krakowskie Eko-Pudełko oraz Elektrobrygadę na telefon, jako dobre praktyki, które powinny zostać opisane w przygotowywanej mapie drogowej, dotyczącej likwidacji produktów zawierających rtęć.

Kolejnym krokiem było przedstawienie przez uczestników istniejących rozwiązań oraz planowanych przedsięwzięć edukacyjnych w miastach partnerów projektu. Przedstawiono propozycje działań edukacyjnych dla miast: Krakowa - dr hab. inż. Marcin Zych, prof. AGH, Łodzi – dr inż. Joanna Jojczyk, Lwowa – dr inż. Elvira Dzhumelia, Iwano-Frankowska – dr Nataliya Marchuk, Camerino – dr Cristina Casadidio, Larissy – Maria Skoufi oraz Evory – prof. Miguel Elias.

Program jest współfinansowany przez Unię Europejską (Life+) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.